Verslag

Wat houdt men zoal bezig, onderwerpen die zijn genoemd/besproken/aangestipt:

  • Zorgen om bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt in o.a. Drenthe
  • Zorgen om hitte records die gebroken worden in Europa
  • Zorgen om bosbranden
  • Val van het kabinet
  • Zorgplan, zelfgekozen levenseinde
  • Zelfzucht en materialisme (persoonlijke motivatie) versus verbondenheid en naar elkaar omkijken (gemeenschap)
  • Verantwoordelijkheid nemen en doen wat je kan doen om (klimaat)schade te beperken en tot oplossingen te komen voor toekomstige generaties

Tips die we elkaar gaven:

Marli Huijer – De Toekomst van het Sterven:

https://www.youtube.com/watch?v=qheiAMTm5Jo

Zembla uitzending: Van landbouwgif naar wilde bloemen – deze bollenteler veranderde radicaal van werkwijze

https://www.youtube.com/watch?v=JBezRBoPZN0

Zembla uitzending: Krijgen boeren parkinson van pesticiden?

https://www.youtube.com/watch?v=KICQCTYjCYo

Organisaties:

https://landvanons.nl/

https://herenboeren.nl/

https://metenweten.nl/

Biologische bloemen:

https://www.misstuinboon.nl/

Blije bloem Geserweg 3, 7861 BL Oosterhesselen