Verslag

Opmerking: Het HV café wordt soms op de tweede en soms op de derde dinsdag in de maand gehouden. Kijk dit goed na op de website! AGENDA

Wat houd je bezig?:

Plantbased dieet, milieu, dierenleed, gezondheid

Tijdens het vorige HV Cafe hebben we het gehad over Eiwit-consumptie vs groenten: kan je volledig plant-based eten? Ik (Melanie) heb hierover inlichtingen ingewonnen bij een bevriend arts die hier veel over weet en promotie onderzoek doet naar lifestyle vs gezondheid. Haar toelichting is voorgelezen tijdens het HV Cafe. Bij interesse stuur ik e.e.a. graag aan je door. Mail mij gerust op [email protected]. We laten het onderwerp (wat al heel vaak voorbij is gekomen) nu verder rusten, maar stellen voor om rondom dit onderwerp een bijeenkomst te organiseren. Gevraagd wordt of de betreffende arts dan een lezing wil verzorgen.

Transgender

We hebben een wat langere discussie gevoerd over de vraag of de aandacht voor transgender in de media verantwoord is. Ook het HV landelijk heeft er middels het programma “Vrijheid en zelfbeschikking” aandacht voor. Vrijheid en zelfbeschikking – Humanistisch Verbond

Hierover zijn een aantal dingen gezegd:

  • Wanneer je je uitspreekt, gebruik dan het woord “ik”. Dit om de discussie scherp en eerlijk te houden.
  • “Transgender” lijkt ineens populair. Klopt dat wel? Werkt het niet nog meer twijfels in de hand bij de toch al vatbare tieners die hierover via o.a. influencers van alles te horen krijgen?
  • Zijn tieners al instaat hier de juiste beslissingen in te nemen en te reikwijdte van hun keuzes te overzien?
  • Wanneer ben je volwassen?
  • Worden mensen die zo’n traject overwegen wel goed (geestelijk) begeleid?
  • Is dit het gevolg van de “maakbaarheid” van het leven? We kunnen technisch gezien iemand “ombouwen” naar een ander geslacht. Doordat men dit soort ingrepen nu beheerst, lijkt het allemaal zo eenvoudig.
  • Wordt er te snel gekozen voor medisch ingrijpen? In vergelijking: het gemak waarmee een baarmoederverwijdering wordt voorgesteld (en uitgevoerd).
  • Belangrijk wordt gevonden dat we iedereen accepteren zoals hij is. Maar ook dat je jezelf accepteert zoals je bent. Pas dan doet het er niet meer toe welke aanspreektitel je gebruikt.
  • Kunnen wijzelf mee veranderen met de nieuwe tijd en nieuwe inzichten waarin de LHBTIQ+ gemeenschap wordt geaccepteerd?

Noot van de verslaglegger: Ik ben mij ervan bewust dat dit een heel precair onderwerp is. De discussie die wij met elkaar gevoerd hebben is lastig in een samenvatting weer te geven. Ik heb het gevoel dat we in het half uur dat wij hiervoor hadden elkaar meer vragen hebben gesteld dan antwoorden hebben gevonden. Bovenstaande geeft vooral weer dat er zorgen over zijn en we er (te) weinig vanaf weten.