Meerjarenprogramma ‘Vrij en menswaardig’

Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJB) Vrij en Menswaardig van het Humanistisch Verbond  voor de jaren 2017 / 2021.

Statuten van het Humanistisch Verbond

Laatst gewijzigd in 2012 zoals vastgesteld tijdens in de ALV in 2009.

De beginselverklaring van het Humanistisch Verbond

Huishoudelijk reglement van het Humanistisch verbond (landelijk)

Zoals vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 23 november 2019.

Huishoudelijk Reglement Humanistisch Verbond 2019