Waar is de creativiteit in debat over migranten? Trouw plaatste vandaag het opinieartikel dat Rein Zunderdorp schreef over het terugkeerbeleid van Minister Leers (Immigratie en Asiel). In dit artikel pleit Zunderdorp voor een bredere visie op en meer creativiteit in een gepolariseerd vreemdelingendebat. ‘Onuitzetbaarheid bestaat en verdwijnt niet met spierballentaal.’

‘Mensen komen pas in beweging als ze regie kunnen nemen en perspectief hebben. Dat is een moreel uitgangspunt: de manier waarop we migratie reguleren, moet daar voldoende ruimte voor laten. Alleen zo kan er ruimte ontstaan in de begeleiding van mensen zonder verblijfs-vergunning: wat kan je, wat wil je, is een ander perspectief.’

Als je op zo’n manier kijkt naar vreemdelingenbeleid doorbreek je het vruchteloze gepolariseer, vindt Zunderdorp. Hij doelt daarmee op de tegenstelling tussen mensen die vooral het slachtofferschap van vreemdelingen benadrukken en mensen die vreemdelingen uitsluitend kunnen zien als criminele profiteurs.

Onuitzetbaar

In zijn opinieartikel wijst Zunderdorp op de onuitzetbaarheid van vreemdelingen die zonder geldige papieren in ons land verblijven. ‘Uitzetten klinkt heel makkelijk, maar de procedure is niet zo eenvoudig. 48% van de vreemdelingen kan om verschillende redenen niet worden uitgezet. De laatste jaren is de druk op hen, mede door herhaaldelijke detentie, tot het onmenselijke opgevoerd. Dat is zinloos gebleken. Daarom moeten we naar alternatieven kijken en creatiever met (im)migratie omgaan.’

 

– Het hele opinieartikel van Zunderdorp kunt u downloaden.
– Vorige week verstuurde het Humanistisch Verbond een persbericht in reactie op de ‘Terugkeer brief’ die Minister Leers naar de Kamer stuurde.
– Een licht ingekorte versie van het artikel leest u op de website van Trouw, met de mogelijkheid te reageren.