Op 11 mei werd de Van Praagprijs uitgereikt aan Pieter Winsemius. De feestelijke avond vond plaats op woensdag 11 mei in Muziekgebouw aan ’t IJ. De meeste bezoekers die meededen aan het onderzoek zijn dik tevreden over de avond. Ongeveer 60 procent van de bezoeker (leden en andere geïnteresseerden) geeft de avond een 8. Meer dan 15 procent van hen geeft de avond zelfs een 9. 

Iets meer dan 45 procent van alle mensen die zijn benaderd om te doen, heeft meegedaan aan onze  tevredenheidsenquête. In de enquête werd de bezoekers hun mening gevraagd over sfeer, organisatie, de inhoud en het programma. De bezoekers zijn tevreden over sfeer, organisatie, beeld en geluid, locatie, gastheerschap en catering. Over de catering is men het minst tevreden.

Ten aanzien van het programma viel op dat bezoekers het meest te spreken zijn over de muziek, de korte Profiel-aflevering en het project www.aardig.nu. De verschillende toespraken en de lezing van Pieter Winsemius worden iets minder goed gewaardeerd. Over de presentatie van Harm Edens zijn de meningen verdeeld, maar de meerderheid is daarover ook positief.

Beter beeld van humanisme

De Van Praagprijs is een oeuvreprijs voor iemand die zich op een zinvolle en aansprekende wijze inzet voor een menswaardiger en rechtvaardiger samenleving. Met de prijs wil het Humanistisch Verbond het humanistisch gedachtegoed belichten. Van de bezoekers die geen lid zijn van het Humanistisch Verbond zegt iets minder dan 50 procent door het bijwonen van de uitreiking een beter beeld te hebben gekregen van het humanisme. Circa 40 procent van de niet-leden die meedeed geeft aan vaker een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond bij te willen wonen.  

Lees de resultaten?

De resultaten van de ledenenquête
De resultaten van de niet-ledenenquête