Van Praagprijs 2006: Heddy Honigmann


Op 11 mei 2006 reikte het Humanistisch Verbond in Amsterdam een extra Van Praag-prijs uit vanwege zijn zestigjarig bestaan. De Van Praag-prijs 2006 werd toegekend aan film- en documentairemaakster Heddy Honigmann, die bekend is van producties zoals 'O Amor Natural', 'Het Ondergronds Orkest', 'Crazy' en 'Forever'.

De jury van de Van Praag-prijs kiest voor Heddy Honigmann omdat zij in haar werk 'op indringende, vaak ontroerende en inspirerende wijze de overlevingskracht laat zien van mensen in kwetsbare omstandigheden'. 'Het gaat om die algemene, bijna banale, maar altijd nijpende vraag: Hoe overleven mensen?', zoals Heddy Honigmann zelf zegt.

'Wat me opviel na het bestuderen van het materiaal en het bekijken van haar films was aan de ene kant dat overleven van mensen en aan de andere kant is dat mensen onder druk van omstandigheden vaak buiten de door hun eerder gebaande paden gaan om te overleven. Er spreekt een enorme vitaliteit uit,' zegt juryvoorzitter Paul Schabel over Heddy Honigmann. 'Het is niet de eenzaamheid die ze portretteert, maar mensen die door omstandigheden, bijvoorbeeld een economische crisis, of een bepaald regime gedwongen worden voor zichzelf te zorgen. Maar ze doen het vaak ook samen. Mensen vinden steun bij elkaar. Honigmann laat een positieve, warme kant zien, met veel gevoel, zonder ooit sentimenteel te worden. Uit haar films blijkt een warme belangstelling van de filmer voor de mensen. Betrokkenheid. Authentiek.'

De dr. J.P. van Praag-prijs staat symbool voor het streven naar humanisering van de samenleving. De prijs is in 1969 door het Humanistisch Verbond aangeboden aan de vertrekkende voorzitter en één van de oprichters van het Humanistisch Verbond, dr. J.P. van Praag (1911-1981). De prijs wordt sindsdien elke twee jaar uitgereikt aan personen van wie het werk geïnspireerd is door het humanisme, die het humanisme in hun werk uitdragen of die zich inzetten voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. De prijs bestaat een sculptuur die speciaal voor de prijs ontworpen is door beeldend kunstenaar Sigurdur Gudmundsson.