Gebouw De Heuvel, plek voor gesprek

Onlangs is Irene Smit, beheerder van het gebouw waar we onze zondagbijeenkomsten houden, geïnterviewd over de geschiedenis van De Heuvel. En passant vertelt ze ook dat ze gecertificeerd trainer ‘geweldloze communicatie’ is. In het nieuwe jaar zal Irene op een zondag hier meer over vertellen en bij voldoende belangstelling volgt er een training speciaal voor HV-leden.

Het artikel uit ‘destadsruit’ kun je hieronder downloaden.

Interview Irene Smit

Artikel uit de stadsruit NR81 juli, augustus 2023

Zondagbijeenkomst over jongeren die leven met verslaafde familieleden

Zondag 16 augustus heeft Dorine van Namen ons meegenomen in de wereld van jongeren met familieleden die verslaafd zijn. En wat wij, buitenstaanders vaak, voor hen kunnen betekenen. “Het is eigenlijk best eenvoudig: je helpt deze jongen het meest door er voor hen te zijn, te luisteren en door het bieden van praktische hulp, van mee-eten tot het bieden van een veilige (slaap)plek. Op oordelen en goed bedoeld advies zitten ze trouwens niet te wachten.”

Dorine doet promotieonderzoek naar de impact van verslaving van familieleden op studenten van de Hogeschool Rotterdam. Door vragenlijstonderzoek kwamen 881 studenten (16% van het totaal aantal deelnemers) in beeld met (stief)ouders, (stief)broers/zussen en/of partners met problematisch middelengebruik. Deze studenten hebben een slechtere gezondheid, roken vaker op dagelijkse basis en gebruiken vaker drugs en medicatie zoals Ritalin, dan studenten zonder verslavingsproblemen in hun familie. Ook hebben zij vaker studievertraging.

Dorine volgde dertig van deze 881 studenten gedurende een periode van drie jaar. Allemaal afkomstig uit een midden- of hoger milieu, immers “verslaving discrimineert niet”. In deze periode interviewde zij de studenten drie tot vier keer over hun ervaringen en de gevolgen daarvan op hun gezondheid, sociale leven en studie. Er kwamen veel verhalen los over agressie en geweld, mantelzorg, ziekte en ook dood van hun familieleden.

Veel studenten kregen klachten van depressieve aard. Een groot deel kreeg de diagnose PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Ook sprak Dorine met hen over hulp en steun in hun persoonlijk leven (door familie en vrienden), door docenten en door professionals zoals psychologen en jeugdzorg. Wat hebben de studenten als helpend en niet helpend ervaren? Welke steun hadden zij willen ontvangen, maar hebben ze niet gekregen? Dorine: “Informele steun van de buren, ouders van een vriendin, aan die ene betrokken leraar kunnen ze meer hebben dan aan professionele hulp. Aan lotgenotencontact hebben ze geen behoefte; ze zijn bang dat ze dan ook de problemen van die anderen moeten oplossen. En jeugdzorg; daar willen ze helemaal ver van blijven.”

Ondanks een moeilijk leven – of een moeilijke start in het leven – blijven de meeste van deze studenten overeind. Ze hebben vaak een breed sociaal netwerk, zijn zeer doelgericht en konden soms ook lachen om hun ervaringen. En de meesten ronden hun hbo-opleiding af. Dorine’s onderzoek geeft handvatten voor de praktijk, maar maakt ook duidelijk hoe ook wij iets kunnen betekenen voor de naasten van mensen met verslavingsproblemen – onze eigen familieleden, vrienden, collega’s of buren.

Dorine1

Dorine van Namen (60) werkt bij Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Ze heeft lang gewerkt als tekstschrijver/journalist. In 2020 gooide zij het roer om en maakte de overstap naar de wetenschap. Haar eigen ervaringen vormden de bron – en de motivatie – voor het doen van dit promotieonderzoek. Zij hoopt haar onderzoek eind 2024 af te ronden. Ze heeft nu al diverse publicaties op haar naam staan:

Overzicht publicaties:

Van Namen, D.M., Hilberink, S.R., de Vries, H., van Staa, A., & Nagelhout, G.E. (2022). Students with and Without Relatives with Problematic Substance Use: Do They Differ in Health, Substance Use and Study Success?. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-21. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00881-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-022-00881-3

Van Namen, D.M., Knapen, V., van Staa, A., de Vries, H., Hilberink, S.R., & Nagelhout, G.E. (2023). Stress and strain: a qualitative study into the impact of having relatives with addiction problems on students’ health and daily lives. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being18(1), 2223864. https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2223864

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2023.2223864

Van Namen, D.M., Hilberink, S.R., de Vries, H., Nagelhout, G.E., & van Staa, A. (2023). Impact of the Covid‐19 pandemic on students with relatives with addiction problems: A longitudinal qualitative study. Stress and Health, 1-13. https://doi.org/10.1002/smi.3251

https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-022-00881-3

Van Namen, D., Hilberink, S., van Staa, A., Nagelhout, G., & de Vries, H. (2023). Mantelzorg: Familieleden met verslavingsproblemen. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 133(2), 18-19. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41184-023-1819-8

https://www.tvznext.nl/magazine-artikelen/dossier-mantelzorg-familieleden-met-verslavingsproblemen/