Het Humanistisch Verbond zoekt een nieuwe voorzitter. Het betreft een onbezoldigde functie.

In november 2020 neemt de organisatie afscheid van Boris van der Ham. De huidige voorzitter heeft dan de maximale termijn van 8 jaar volbracht.

In onze zoektocht naar een geschikte nieuwe voorzitter laten we ons begeleiden door het bureau MaesLuneau. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bureau via deze link.