HVO Primair is een stichting die wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs. Al sinds 1857 hebben ouders het recht de school van hun kinderen te vragen hen humanistisch vormingsonderwijs te geven. Inmiddels gebeurt dit op ruim 1/3de van de openbare basisscholen. Ons streven is dat de kwaliteit hoog blijft én dat het er meer worden. De organisatie functioneert in 9 regio-kringen, het bestuur bepaalt het beleid op hoofdlijnen. Administratie en acquisitie doen wij in samenwerking met nog zes andere levensovertuigingen; samen hebben wij ons verenigd in het Centrum voor Vormingsonderwijs.

HVO Primair is georganiseerd volgens de sociokratische kringmethode, wat inhoudt dat in de besluitvorming wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak en dat de verschillende managementlagen onderling gemengd zijn. De organisatie kent daarnaast ook een Ondernemingsraad.

De functie

We zoeken een directeur (v/m) voor 5 à 4 dagen in de week. Zij/hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, voert de dagelijkse leiding, adviseert het bestuur en vormt het boegbeeld van de organisatie. Behalve een goede directeur te willen zijn voor 180 mensen, zijn er nog een aantal doelen te realiseren:
– ieder jaar nieuwe leerlingen werven;
– ieder jaar de scholen tevreden laten zijn
– ons docentenkorps wordt ouder en is aan verjonging toe.

Wie we zoeken

Om een goed directeur te zijn voor 180 vakmensen, zoeken wij een veelzijdig persoon die beschikt over een groot aantal competenties:
– geduld hebben én beslissingen willen nemen
– empathie hebben én kunnen inspireren.
– integer zijn én acteren in complexe situaties
– innemend zijn én oplossingsgericht blijven handelen
– betrokken zijn op de mensen én koersvast richting het gestelde doel gaan

Dus zoeken wij iemand die goed kan communiceren, snel kan schakelen, strategisch kan denken, kansen grijpt, graag netwerkt, kennis heeft van het werkveld, een antenne heeft voor de jongste ontwikkelingen en op tijd knopen doorhakt. Een universitaire opleiding is niet noodzakelijk, maar een academisch werk- en denkniveau is wel nodig.

Wat we bieden

Humanistisch vormingsonderwijs neemt een bijzondere positie in in het onderwijsveld. Daarvan de nieuwe directeur te worden impliceert een spannende combinatie aan te gaan van beheren, manoeuvreren én ondernemen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs, het salaris is conform de schalen voor directie. De standplaats is Utrecht.
De huidige directeur treedt terug per 1 mei 2021, maar ruim voor die datum zouden wij de nieuwe directeur al in dienst willen laten treden, zodat zij/hij zich ruimschoots kan inwerken.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website www.hvo.nl. Een uitgebreid functieprofiel is op aanvraag beschikbaar. Kandidaten worden na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief uitgenodigd voor een eerste ronde gesprekken met een delegatie uit het bestuur (de selectiecommissie) en een afvaardiging van het personeel
(de adviescommissie). In een later stadium zal onderdeel van de procedure zijn het uitvoeren van een opdracht. De bestuurscommissie maakt uiteindelijk een voordracht van maximaal twee kandidaten, die beiden kennis zullen maken met de Ondernemingsraad en de huidige directeur, waarna het bestuur één zal kiezen voor benoeming.

Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Stuur je sollicitatie en CV per email aan [email protected], ter attentie van de voorzitter van het bestuur de heer Guus Bakker. Via dit adres kun je ook voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Guus Bakker en voor vragen over de procedure met Sabria Achchibani, HRmedewerker van het Centrum voor Vormingsonderwijs. De deadline is 28 september.