Vrij denken, samen leven. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en staat vaak onder druk. Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die opkomt voor de vrijheid zelf te bepalen over je leven, liefde, denken en dood. Want alleen in vrijheid kunnen we waardevol samen leven. De humanistische beweging groeit. We tellen inmiddels meer dan 15.000 leden en donateurs. En we hebben tientallen lokale afdelingen en werkgroepen.

Het Humanistisch Verbond werkt nadrukkelijk twee kanten op. We agenderen. We zetten ons in om de belangrijkste thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda’s te krijgen. En we inspireren. We voeden de geest met onze cursussen, debatten, evenementen en lezingen.

Het bestuur
Het Humanistisch Verbond is een ledenvereniging, met een onbezoldigd hoofdbestuur en een landelijk bureau met een kleine 25 professionals. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zeven personen en vergadert ongeveer acht keer per jaar. Het hoofdbestuur zoekt een bestuurslid dat samen met de zittende bestuursleden richting geeft aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarnaast levert de portefeuillehouder een bijdrage aan de vitaliteit van de verenigingsstructuur en de betrokkenheid van (potentiële) leden bij de vereniging.

Het bestuurslid voor de portefeuille Vereniging

– is gesprekspartner voor de directeur en het bureau op het gebied van de ontwikkeling van de vereniging (de afdelingen en de leden)
– is sparringpartner van de directeur als het gaat om vernieuwing in de wijze waarop leden betrokken worden bij de vereniging
– is naast de medewerkers op bureau aanspreekpunt voor de lokale afdelingsbestuurders
– neemt actief deel aan bijeenkomsten in de vereniging en bezoekt op verzoek afdelingsvergaderingen
– is als bestuurslid verantwoordelijk voor het Humanistisch Verbond als geheel

Wat verwachten we van u?

– deelt de humanistische waarden en draagt deze actief uit
– herkent zich in de missie van het Humanistisch Verbond en kan die uitdragen
– legt de verbinding tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de inzet van het Humanistisch Verbond
– beschikt over een relevant netwerk en wil dat voor het Humanistisch Verbond inzetten
– geeft inhoud aan de klankbordfunctie met de directeur (en medewerkers) en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Humanistisch Verbond
– heeft inzicht in verdeling van taken en rollen tussen bestuur en directeur en is bekend met de vraagstukken van corporate governance
– heeft een open oog en oor voor de vereniging en is bereid actief deel te nemen in de vereniging
– is bereid het Humanistisch Verbond extern bestuurlijk te vertegenwoordigen
– is creatief en realistisch
– heeft bestuurlijke kwaliteiten, heeft tijd en is een effectief vergaderaar

Wat kunt u van het Humanistisch Verbond verwachten?

– bevlogen medebestuurders
– een professioneel landelijk bureau
– een actieve vereniging
– een interessant netwerk van humanisten, vrijzinnigen, agnosten en seculieren
– een grote mate van vrijheid om uw bestuursfunctie vorm te geven

Bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende delen van het land en vertegenwoordigen verschillende generaties en maatschappelijke groepen. Bij voorkeur heeft een aantal leden van het hoofdbestuur ervaring opgedaan in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Leden van het hoofdbestuur zijn of worden lid van het Humanistisch Verbond. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd, de onkosten worden vergoed. Met het bestuurslidmaatschap is gemiddeld 4 uur per week gemoeid. Het landelijk bureau ondersteunt bestuursleden bij hun werkzaamheden.

Meer weten?

Meer informatie over de werkwijze van het hoofdbestuur en de invulling van de portefeuille kunt u inwinnen bij de directeur Christa Compas of bij Tessa van Wijnen, lid hoofdbestuur, U kunt hun bereiken op 020 521 90 00 of 0613458269 of via e-mail: c.compas@humanistischverbond.nl.

Reageer

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan vóór 20 april een schriftelijke motivatie met cv naar het Humanistisch Verbond, per e-mail naar Rianne de Raay: r.deraay@humanistischverbond.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in mei/juni.
De formele startdatum van het nieuwe bestuurslid is november 2020. De benoeming geldt voor 4 jaar.