Vrij denken, samen leven. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en staat vaak onder druk. Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die opkomt voor de vrijheid zelf te bepalen over je leven, liefde, denken en dood. Want alleen in vrijheid kunnen we waardevol samen leven. De humanistische beweging groeit. We tellen inmiddels meer dan 15.000 leden en donateurs. En we hebben tientallen lokale afdelingen en werkgroepen.

Het Humanistisch Verbond werkt nadrukkelijk twee kanten op. We agenderen. We zetten ons in om de belangrijkste thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda’s te krijgen. En we inspireren. We voeden de geest met onze cursussen, debatten, evenementen en lezingen.

Het bestuur
Het Humanistisch Verbond is een ledenvereniging met een onbezoldigd hoofdbestuur en een landelijk bureau met een kleine 25 professionals. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zeven personen en vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Het hoofdbestuur zoekt een bestuurslid dat samen met de zittende bestuursleden richting geeft aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarnaast levert de portefeuillehouder een bijdrage aan de financiële ontwikkeling van de organisatie. Dit betreft zowel een goed begrotings- en verslagleggingsbeleid als ook een vernieuwend beleid als het gaat om het aanboren van nieuwe financiële middelen. De portefeuillehouder financiën is tevens bestuurslid van het Steunfonds Humanisme. Het steunfonds verwerft en beheert financiële middelen ten behoeve van het Humanistisch Verbond. Er is op dit moment sprake van een solide financiële positie.

Het bestuurslid voor de portefeuille Financiën

– is gesprekspartner voor de directeur op het gebied van de ontwikkeling van de financiën.
– is sparringpartner van de directeur als het gaat om het aanboren van nieuwe financiële middelen.
– is namens de vereniging het eerste aanspreekpunt als het gaat om betrouwbaar en transparant beheer van de middelen van de vereniging.
– is tevens bestuurder van het Steunfonds humanisme.
– is naast de medewerkers op bureau aanspreekpunt voor de penningmeesters van de lokale afdelingen.
– Neemt actief deel aan bijeenkomsten in de vereniging.
– is als bestuurslid verantwoordelijk voor het Humanistisch Verbond als geheel.

Wat verwachten we van u?

– deelt de humanistische waarden en draagt deze actief uit
– herkent zich in de missie van het Humanistisch Verbond en kan die uitdragen
– heeft ervaring in een financiële functie
– heeft bij voorkeur ervaring met financiële verslaglegging in een goede doelenorganisatie (RJ 650)
– u legt de verbinding tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de inzet van het Humanistisch Verbond
– beschikt over een relevant netwerk en wil dat voor het Humanistisch Verbond inzetten
– geeft inhoud aan de klankbordfunctie met de directeur (en medewerkers) en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Humanistisch Verbond
– heeft inzicht in verdeling van taken en rollen tussen bestuur en directeur en is bekend met de vraagstukken van corporate governance
– heeft een open oog en oor voor de vereniging en is bereid actief deel te nemen in de vereniging
– is bereid het Humanistisch Verbond extern bestuurlijk te vertegenwoordigen
– is creatief en realistisch
– heeft bestuurlijke kwaliteiten, heeft tijd en is een effectief vergaderaar

Wat kunt u van het Humanistisch Verbond verwachten?

– bevlogen medebestuurders
– een professioneel landelijk bureau
– een actieve vereniging
– een interessant netwerk van humanisten, vrijzinnigen, agnosten en seculieren
– een grote mate van vrijheid om uw bestuursfunctie vorm te geven

Bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende delen van het land en vertegenwoordigen verschillende generaties en maatschappelijke groepen. Bij voorkeur heeft een aantal leden van het hoofdbestuur ervaring opgedaan in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Leden van het hoofdbestuur zijn of worden lid van het Humanistisch Verbond. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd, de onkosten worden vergoed. Met het bestuurslidmaatschap is gemiddeld 4 uur per week gemoeid. Het landelijk bureau ondersteunt bestuursleden bij hun werkzaamheden.

Meer weten?

Meer informatie over de werkwijze van het hoofdbestuur en de invulling van de portefeuille kunt u inwinnen bij de directeur Christa Compas. U kunt haar bereiken op 020 521 90 00 of 0613458269 of via e-mail: c.compas@humanistischverbond.nl

Reageer

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan vóór 20 april een schriftelijke motivatie met cv naar het Humanistisch Verbond, per e-mail naar Rianne de Raay: r.deraay@humanistischverbond.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in mei/juni.
De formele startdatum van het nieuwe bestuurslid is november 2020. De benoeming geldt voor 4 jaar.