Het Humanistisch Verbond is opgericht in 1946 en is een vereniging met ruim 19.000 leden, 30 afdelingen en werkgroepen verspreid over het land, een landelijk bureau onder leiding van een algemeen directeur en een bestuur. De leden stellen het beleid vast dat de directeur in opdracht van het bestuur opstelt.

De vereniging vertegenwoordigt een levensbeschouwing die zingeving en menselijke veerkracht voorop stelt. We zetten ons in voor een samenleving waarin mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samen leven. Onze kernwaarden zijn: Vrijdenkend, Verbindend, Verantwoordelijk, Empathisch en Open.

Wij werken aan de uitvoering van ons meerjarenbeleid 2022-2026 dat onder meer gericht is op de uitvoering van de volgende thematische programma’s:

-     Polarisatie en Verbinding
-     Ecohumanisme
-     Genderidentiteit
-     Zingeving in de laatste levensfase
-     Humanistisch geestelijke verzorging

Om het humanistische geluid nationaal en internationaal te versterken, werken wij samen met partnerorganisaties zoals HUMAN, de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas, Stichting Socrates, het Humanistisch Vormingsonderwijs, Humanists International en andere organisaties.

Organisatiestructuur

Klimaatvrijplaats 1 – Lotte Dale
Eerste bijeenkomst van de Klimaatvrijplaats – fotograaf: Lotte Dale

Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het uitgezette beleid. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, die verspreid over het land wonen, en vergadert acht keer per jaar. De leden van het bestuur worden in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering [ALV]. De ALV komt eens per jaar, in november, bijeen.

De functie

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van één van de bestuursleden is het HV op zoek naar een nieuw bestuurslid, die samen met de zittende bestuursleden toezicht houdt op de uitvoering van het meerjarenbeleid en een bijdrage levert aan de profilering en positionering van het Humanistisch Verbond en de ontwikkeling van de vereniging. Bij voorkeur heeft het nieuwe bestuurslid ervaring opgedaan in een leidinggevende positie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie en beschikt over bestuurlijke ervaring.

feminist march 2023
Feminist March 2023, fotograaf: Lotte Dale Beeld door: Lotte Dale

Wat daarnaast belangrijk is

 • In staat zijn onze missie en waarden actief uit te dragen;
 • Verbindingen kunnen leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en onze organisatie;
 • Over een eigen relevant netwerk beschikken en bereid zijn dit voor het HV in te zetten;
 • Een goed gevoel voor verhoudingen, taken en rollen tussen bestuur en directeur en bekend met de vraagstukken van corporate governance;
 • Creatief en realistisch;
 • Bestuurlijke kwaliteiten, tijd en een effectief vergaderaar;
 • Bereidheid lid te worden van het HV.

Wat bieden wij

 • Bevlogen medebestuurders
 • Een professioneel landelijk bureau
 • Een actieve vereniging
 • Een interessant netwerk van humanisten, vrijzinnigen, agnosten en seculieren
 • Een grote mate van vrijheid om de bestuursfunctie vorm te geven.
Het betreft een onbezoldigde functie, de onkosten worden wel vergoed. Het landelijk bureau ondersteunt bestuursleden bij hun werkzaamheden.

Interesse?

Indien nadere informatie gewenst is, kunt u contact opnemen met directeur Robbert Bodegraven via telefoonnummer 020 521 9050 of via [email protected]

Mocht u willen reageren dan kunt u uw schriftelijke motivatie en CV per e-mail sturen aan [email protected] o.v.v. `vacature bestuurslid‘ . Tot 01 juni 2023 heeft u hiertoe de gelegenheid.De eerste gesprekken staan gepland voor juni en juli 2023. De formele startdatum van het nieuwe bestuurslid is november 2023. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan met maximaal één termijn verlengd worden.