Direct naar de inhoud
Word lid

Wat is humanisme?

Er waren altijd niet-gelovigen die vonden dat dit ons enige leven is. Dat het universum een natuurlijk verschijnsel is. Lees hier meer

Type content: Thema's Categorieën: Humanisme

Zij leiden een betekenisvol en integer leven op basis van gezond verstand en menswaardigheid. Zij zetten welzijn en geluk van iedereen centraal bij ethische beslissingen. Zij geloven in de wetenschap en in vergaarde kennis, en durven te twijfelen aan hun eigen ideeën en die van anderen. Kunst, literatuur, natuur en de mens zijn een bron van inspiratie. Zij geloven in de kracht van de mens, en hebben eerbied voor de mens als bijzonder deel van de natuur.

Meer weten over het Humanisme

Ontvang nu gratis ons magazine HUMAN INC!

Ben je scholier?

Leuk dat je meer wilt weten over het humanisme. Bijvoorbeeld voor een werkstuk of presentatie. Deze website beantwoordt hopelijk al je vragen.

Het humanisme in Nederland

Meer weten over het humanisme in Nederland? Bekijk deze pagina en lees er alles over.

Vandaag de dag noemen we deze mensen humanisten en hun gedachtegoed humanisme. Het humanisme geeft inspiratie om mooi en zinvol te leven. Om jezelf en de maatschappij te ontplooien en te ontwikkelen vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid, waardigheid en kracht.  

Het humanisme is een open levensbeschouwing die zich richt op reflectie en dialoog. Het is een kritische en vernieuwende beweging die er van uit gaat dat de mens een autonome en verantwoordelijke rol heeft in de vormgeving van zijn bestaan. Het moderne humanisme bouwt voort op een rijke traditie van denkbeelden en waarden. Het is een politiek en moreel streven naar een humanere samenleving. Humanisme staat voor waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waardering voor de kracht van diversiteit. Het is ook een esthetisch streven: de kunst om de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het mens zijn te ontwikkelen.

Miljoenen mensen in Nederland denken en leven volgens het humanistische gedachtegoed, maar noemen zich geen humanist. Sommigen noemen zich atheïst of agnost. Veel mensen geven zichzelf liever geen label of twijfelen.  

Het Humanistisch Verbond is opgericht om niet-gelovigen óók een levensbeschouwelijk ‘onderdak’ te bieden. Het geeft houvast te weten dat heel veel mensen leven en denken zoals jij.   

Waar staan humanisten voor?

Waarvoor staat het humanisme precies in de maatschappij? De volgende principes verdedigen wij altijd en overal: humaniteit, vrijheid voor het individu, gelijkheid, zorg voor de leefomgeving, een open debat, een neutrale staat en een humane samenleving.     

Menselijke waardigheid
Humanisten streven naar menselijke waardigheid (humaniteit) voor ieder individu. Dat lukt het beste in een democratische rechtsstaat waarin we vrij en gelijk kunnen leven. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zijn deze idealen vastgelegd. Dit is onze politieke en morele leidraad.

Individuele vrijheid
Wij vinden dat iedereen vrij is om zijn leven naar eigen keuze vorm te geven, zolang dit niet ten koste gaat van anderen. Dit betekent dat je vrij kunt denken en geloven, vrij kunt kiezen voor bijvoorbeeld euthanasie, abortus of een geslachtsverandering. Individuele vrijheid gaat bij ons altijd vóór de groep, cultuur of traditie.

Gelijkheid
Wij zijn allemaal mensen. We kunnen flink van mening verschillen, en hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar voor humanisten is iedereen gelijk en we accepteren iedereen. Geen enkel kenmerk van etniciteit, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, cultuur of anderszins doet daar iets aan af.  

Open debat en neutrale staat
De staat is van ons allemaal. Daarom moet de staat neutraal zijn. Zij mag geen levensbeschouwingen aanhangen, voortrekken of achterstellen. Moet daarom iedereen maar zijn mond houden? Nee, vanuit het humanisme pleiten we juist voor een open debat waar iedereen aan mee mag doen.  

Humane samenleving
Met zijn allen vormen wij de samenleving. Humanisten streven naar een samenleving waarin iedereen een kans heeft op een goed leven met betekenisvol werk, economische welvaart, goed onderwijs, aandachtige zorg, een rijk cultureel leven en een schone en diverse leefomgeving.

Onze leefomgeving 
Humanisme gaat over mensen maar heeft ook aandacht voor de natuur en dieren. De mens is onderdeel van de natuur en kan niet leven zonder de aarde. Humanisme is dus ook ecologisch humanisme.  

Leven als humanist, hoe doe je dat?

  • Humanistisch DNA – Annette Aeneae

  • Humanistisch DNA – Carry Wevers

  • Humanistisch DNA – Marian Pater

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Meer weten over het Humanistisch Verbond? Vraag een gratis informatiepakket aan.

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief ontvangen? Al meer dan 40 duizend mensen gingen u voor!
We gaan voorzichtig om met uw gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.