Direct naar de inhoud
Word lid

Vrijheid van levensovertuiging

Wereldwijd krijgen geloofsverlaters te maken met vervolging. En hoe vrij ben je in Nederland om niet te geloven als uitsluiting dreigt door de groep waar je bij hoort, je familie en vrienden?

Type content: Thema's Categorieën: Wat wij doen

Verstoten omdat je niet gelooft

Humanisten, atheïsten en niet-gelovigen krijgen wereldwijd te maken met vervolging, discriminatie en zelfs gevangenisstraffen of moord. In 186 landen worden humanisten gediscrimineerd, in 11 daarvan krijgen ze te maken met intimidatie en geweld. Blasfemie is een strafbaar feit in ten minste 87 landen. Dat blijkt uit de resultaten van het laatste Freedom of Thought-rapport van Humanists International.

We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan terwijl overal ter wereld vrijdenkers vervolgd, en zelfs vermoord worden.
Mardjan Seighali
voorzitter van het Humanistisch verbond

In Nederland is iedereen gelukkig vrij om te geloven. En dus ook om niet te geloven. Maar hoe vrij ben je wanneer je leeft in een (streng) religieuze omgeving? Hoeveel ruimte is er dan voor twijfel? Voor vrijheid van denken? Mensen voelen zich soms schuldig wanneer ze hun geloof verlaten, ze denken: dát kan ik mijn ouders niet aandoen! Ook spelen gevoelens van eenzaamheid en angst: word ik straks uitgestoten door mijn vrienden en familie? Wie het geloof verlaat, verlaat veel meer dan het geloof zelf. Familie, vrienden, de groep waar je bij hoorde. Alles valt weg. Samenkomen met lotgenoten helpt. Om vrij jezelf te kunnen zijn. Om vrij te denken.

De Vrijdenkplaats

Het Humanistisch Verbond biedt je een veilige plaats waar je vrij bent in je denken: De Vrijdenkplaats. De Vrijdenkplaats is een platform waar mensen met dezelfde ervaringen en uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten: geloofsverlaters, zoekers, twijfelaars en vrijdenkers op de vlucht.

De Vrijdenkplaats verbindt en biedt herkenning, veiligheid en inspiratie. Iedereen is welkom, wat je geloofsachtergrond ook was. De Vrijdenkplaats biedt cursussen aan en organiseert bijeenkomsten en thema-avonden over verschillende onderwerpen. De bedoeling is om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat we willen

Het Humanistisch Verbond staat voor vrijheid van denken. Anders gezegd: je gedachten zijn vrij. Wat je achtergrond of herkomst ook is, ieder mens heeft het recht in vrijheid te kiezen voor zijn of haar eigen levensbeschouwing. We willen dat mensen die niet geloven of hun geloof afzweren veilig zijn en gehoord worden. We willen dat Nederland hierin een voortrekkersrol speelt: het is vanouds een land waar andersdenkenden een veilige thuishaven vinden; en één van de meest veilige landen ter wereld voor niet-gelovigen. We willen het recht op vrijheid van levensovertuiging breed onder de aandacht brengen. Want dit is een fundamenteel mensenrecht.

Artikel 18 van de Universele Rechten van de Mens:
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen.

Wat we doen

We bieden geloofsverlaters een veilige plek om met ervaringsgenoten in gesprek te gaan. We komen op voor de rechten van vrijdenkers en niet-gelovigen wereldwijd. En we zetten ook jou aan het vrijdenken!

Cursus 'Vrijdenken, en nu?'

Je gelooft niet meer. Of je twijfelt. Maar als je dat loslaat, wat dan? Je laat niet alleen je religie achter, maar vaak ook je sociale omgeving of misschien wel je familie. Wat doet dat met je? In deze cursus maken we ruimte voor dit persoonlijke proces.

De Vrijdenkplaats

Heb je je geloof verlaten, of wil je dat doen? Bij De Vrijdenkplaats kun je met anderen van gedachten wisselen over je eigen proces. Het is een plek waar je mensen leert kennen die je inspireren en met wie je je verbonden voelt.

Het Vrijdenkspel

Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel ‘Vrijdenken voor dummies’.

We komen op voor geloofsverlaters

We zetten druk op het COA om vrijheid van religie en levensbeschouwing, dus ook het recht om niet te geloven, aandacht te geven in de asielprocedure en in asielzoekerscentra. Samen met de internationale koepel Humanists International strijden we wereldwijd tegen elke vorm van blasfemiewetgeving; wetgeving die het niet-geloven en anders geloven strafbaar stelt.

Freedom of Thought-rapport

Elk jaar brengen we samen met humanistische organisaties wereldwijd het Freedom of Thought-rapport uit: een belanghebbend, door de Verenigde Naties erkend onderzoeksrapport naar discriminatie en vervolging van humanisten, atheïsten en vrijdenkers over de hele wereld.

Waarom richt het Humanistisch Verbond zich op vrijheid van levensovertuiging?

Het Humanistisch Verbond is opgericht in de slagschaduw van de Tweede Wereldoorlog. 1946. De vereniging bood onderdak aan niet-religieuzen: een groep die in het toen nog sterk verzuilde Nederland achtergesteld werd in de maatschappij. We zijn dus allang een veilige haven voor andersdenkenden, geloofsverlaters, minderheden en mensen die niet in het standaardplaatje passen.

Nog niet zo lang geleden werd je als niet-gelovige achtergesteld en gediscrimineerd. Dankzij onze lobby is de Grondwet in 1983 aangepast. Vrijheid van godsdienst en vrijheid van levensovertuiging zijn sindsdien aan elkaar gelijkgesteld.

Het humanisme komt voort uit een lange traditie van vrijdenken. Vrijdenkers zijn mensen die zo onafhankelijk mogelijk proberen te zijn in hun denken. Tegen de stroom in, tegendraads en behoorlijk eigenwijs. Vrijdenkers stuwen niet alleen de wetenschap op, ze zorgen ook voor verandering in de samenleving. Ze zijn dus hard nodig. En wij komen voor hen op.

Van oudsher bieden wij geloofsverlaters en vrijdenkers een veilige plek voor een goed gesprek onder ervaringsgenoten. En dat blijven we doen.
Ellen van der Velden
teamleider Programma Managers

Dit kun jij doen

Het Humanistisch Verbond zet maatschappelijke thema’s op de (politieke) agenda, wil mensen inspireren en komt in actie wanneer dat nodig is.

Kom op voor vrijdenkers

Vrij denken, samen leven. Dat is waar het Humanistisch Verbond voor staat. Doe je mee?

Nog meer inspiratie, acties en activiteiten:

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.