Direct naar de inhoud
Word lid
Twee Mensen in veld, 1 kijkt in de camera de ander kijkt weg

Humanistisch geestelijke verzorging

Hoe moet ik nu verder? Hoe ga ik hiermee om? Wat maakt mijn leven de moeite waard? Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met levensvragen.

Type content: Thema's Categorieën: Geestelijke verzorging

Eerste hulp bij levensvragen

Een echtscheiding, een sterfgeval, een grote tegenslag op het werk. Of een geboorte, een nieuwe liefde, een uitdagend avontuur. Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet ik nu verder? Wat vind ik echt belangrijk? Wie wil ik zijn?

Met dit soort vragen kun je terecht bij een humanistisch geestelijk verzorger (HGV’er): een professionele gesprekspartner die samen met jou op zoek gaat naar zin en betekenis in het leven. Een HGV’er is geen therapeut, maar een levensbeschouwelijke professional waarbij je in alle vertrouwen je verhaal kunt doen. Het is een veilige plek om alles te bespreken wat je wilt bespreken, zonder dat een hulpverlener hiervan op de hoogte hoeft te zijn. Humanistisch geestelijk verzorgers hebben namelijk een ambtsgeheim.

HGV’ers steunen je om je eigen situatie, vragen en uitdagingen onder ogen te komen. Ze luisteren en stellen de juiste vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat jou bezighoudt en wat wezenlijk voor je is. Ze zijn vertrouwd met de complexe, soms rauwe ervaringen die achter zingevingsvragen schuil kunnen gaan. Op onze Q&A-pagina lees je meer over humanistisch geestelijke verzorging.

Je levensbeschouwing als vertrekpunt

Geestelijk verzorgers – humanistische maar ook christelijke, boeddhistische, islamitische, enzovoort – werken vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond. In levensbeschouwelijke tradities is hulp bij levensvragen van oudsher heel gewoon: mensen gingen, of gaan, daarvoor naar de pastoor, de dominee, imam of rabbijn. Hier lees je meer over de geestelijke verzorging in Nederland.

Ook in een sterk ontkerkelijkte samenleving heeft levensbeschouwelijke begeleiding grote waarde. Humanistisch geestelijk verzorgers geven daaraan een eigentijdse en voor iedereen toegankelijke vorm.

Humanistisch geestelijk verzorgers, aangesloten bij het Humanistisch Verbond, laten zich inspireren door humanistische waarden: eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Ze zijn er voor alle mensen (of je nu gelovig bent of niet) en gaan altijd op zoek naar de kracht in de mens zelf.

Wat we willen

We willen professionele ondersteuning bieden bij levensvragen. Op levensvragen zijn vaak geen snelle of medische antwoorden te geven. Levensvragen of ’trage vragen’ beantwoord je door te reflecteren met anderen, door te leven en te ontdekken, en door je te laten inspireren. Humanistisch geestelijk verzorgers helpen je hierbij. Een humanistisch geestelijk verzorger is een deskundige gesprekspartner die je begeleidt om je eigen situatie, levensvragen en uitdagingen onder ogen te komen.  

Wat we doen

We faciliteren over het hele land humanistisch geestelijke verzorging: van bij defensie en justitie tot in de zorgsector en de thuissituatie. Het Humanistisch Verbond is verantwoordelijk voor de benoeming van humanistisch geestelijk verzorgers. We ondersteunen HGV’ers om de humanistische waarden in de praktijk te brengen en levend te houden. Dit doen we onder andere door het organiseren van symposia, ontmoeting en bezinning. En we zetten ons in om humanistisch geestelijke verzorging voor meer mensen beschikbaar te maken.

Geestelijke verzorging voor iedereen!

Geestelijke verzorging is helaas niet voor iedereen even toegankelijk. Dit is te wijten aan de huidige regeling. De subsidieregeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ biedt alleen een vergoeding als je ongeneeslijk ziek bent óf boven de 50 jaar. Ten tweede is veel geestelijke verzorging afhankelijk van tijdelijke financiering, waardoor de voortgang onzeker is.

Samen met levensbeschouwelijke organisaties en instituten – en een petitie die door ruim 5000 mensen is ondertekend – hebben we de minister voor Langdurige Zorg opgeroepen om geestelijke verzorging voor meer doelgroepen toegankelijk te maken. Lees hier de gezamenlijke brief aan de minister. We blijven ons inzetten voor geestelijke verzorging voor iedereen!

Waar vind ik humanistisch geestelijk verzorgers?

Humanistisch geestelijk verzorgers vind je zowel binnen als buiten instellingen. Ze begeleiden mensen niet alleen via individuele gesprekken, maar ook via groepsbijeenkomsten. Een voorbeeld is de Warme Wachtkamer, waar HGV’ers mensen die (al heel lang…) wachten op een gendertransitie ondersteunen in groepsbijeenkomsten. HGV’ers organiseren ook herdenkingen en bezinningsmomenten. Zo ook binnen de gevangenis. Nieuwsgierig hoe dit er in de praktijk uitziet? Kijk dan naar de documentaire De Bajeshumanist van HUMAN.

Humanistisch geestelijk verzorgers bieden begeleiding met behulp van bijvoorbeeld poëzie, kunst, ervaringen uit het leven, filosofie en rituelen. Tenslotte kunnen humanistisch geestelijk verzorgers ook gevraagd én ongevraagd (beleids)advies geven over ethische en maatschappelijke vraagstukken, vanuit het perspectief van humanisering, zingeving en levensbeschouwing.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkvelden waar humanistisch geestelijk verzorgers zich bevinden.

Intramuraal – binnen een (zorg)instelling of organisatie:

 • Bij defensie

  Humanistische geestelijke verzorgers zijn beschikbaar voor individuele begeleiding van personeel van de krijgsmacht. Overal waar militairen gaan, zijn de humanistisch raadslieden actief ten behoeve van het welzijn van het personeel van de krijgsmacht.

 • Bij justitie

  De humanistisch geestelijk verzorgers in het gevangeniswezen worden benoemd door het Ministerie van Justitie op voordracht van het Humanistisch Verbond. Zij werken in de inrichtingen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Hierin is onder andere vastgelegd dat de gedetineerde in staat moet worden gesteld om persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van zijn of haar keuze.

  • Lees hier de verhalen van Michelle IbrahimJodie Ras en Margriet Minnema, drie humanistisch geestelijke verzorgers die werken in de gevangenis. Hoe zien ze hun rol?
  • HGV’er spelen een belangrijke rol in humaan detentiebeleid: ze hebben oog voor de mens achter de tralies. Lees hier verder.
 • In de zorg

  Humanistisch geestelijk verzorgers werken op talloze gebieden in de zorg: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de eerstelijnszorg, de psychiatrie, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ondersteuning bij AIDS. In de zorg kunnen mensen in de knoop raken met ervaringen van verlies, groeiende afhankelijkheid, ingrijpende gebeurtenissen of de naderende dood. Aandacht voor levensvragen en zingeving in de zorg is dan ook belangrijk.

   

  Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de aandacht voor ‘zingeving’ een integraal onderdeel van goede zorg. Het belang van zingeving wordt nog eens onderstreept door de nieuw uitgebrachte richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase – Richtlijnen Palliatieve zorg (palliaweb.nl). Deze verplichtingen zijn er niet voor niets. Ze komen tegemoet aan bestaande behoeften van mensen.

Extramuraal – buiten een (zorg)instelling:

 • In de thuissituatie

  Als je thuis woont kun je begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. Geestelijke Verzorging Thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen over het leven. Voor mensen ouder dan 50 jaar, volwassenen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, en gezinnen met een kind met een ernstige ziekte, worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Op deze plattegrond vind je ondersteuning in jouw buurt. Of bel met het landelijk nummer: 085 00 43 063. Indien je behoefte hebt aan een humanistisch geestelijk verzorger kun je daar expliciet om vragen bij het centrum in jouw buurt. Meer informatie over de vergoeding en contact van geestelijke verzorging thuis vind je hier.

 • Op de werkvloer

  Humanistische geestelijke verzorging is sinds kort toegankelijker voor werkend Nederland. Een groep geestelijk verzorgers biedt onder de noemer i mindLife individuele begeleiding bij zingeving en levensvragen, vergoed door werkgevers. Bekijk hier het aanbod. Denk je dat jij of jouw werknemer baat kan hebben bij zulke begeleiding? Bekijk dan de website of informatiefolder. Aanmelden gaat eenvoudig via het online aanmeldformulier. Indien je behoefte hebt aan een humanistisch geestelijk verzorger kun je daar expliciet om vragen.

 • In het aardbevingsgebied Groningen

  De scheuren zitten na de aardbevingen in Groningen niet alleen in de huizen, maar ook in de mensen. De overheid heeft vanwege de aardbevingsproblematiek een tijdelijke subsidie verleend voor geestelijke verzorging in Groningen. Neem een kijkje op de website van Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA).

 • HGV’ers met een eigen praktijk

  Je kunt ook ondersteuning krijgen bij humanistisch geestelijk verzorgers die werken als ZZP’er. De kosten hiervoor liggen bij jezelf. Wil je hulp bij het vinden van een HGV’er die bij je past? Neem dan contact met ons op via Nikki van Biemen (programmamanager Humanistisch geestelijke verzorging), [email protected], 020-521 9019 | 06 – 20 19 80 53).

Vind je geen aansluiting bij de voorgaande werkvelden, maar wil je wel in gesprek met een humanistisch geestelijk verzorger? Neem dan contact met ons op via Nikki van Biemen ([email protected]). Dan koppelen wij jou aan de juiste persoon.

Waarom richt het Humanistisch Verbond zich op humanistisch geestelijke verzorging?

Het Humanistisch Verbond is in 1946 opgericht om, na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en het nihilisme dat daaruit voortkwam, de geestelijke weerbaarheid van mensen te versterken. Hoe kun je, in een wereld waar mensen elkaar uitmoorden, toch zin aan je eigen leven geven?

Het antwoord hierop hoef je niet alleen te bedenken. Als vereniging brengt het Humanistisch Verbond mensen samen in de zoektocht naar wat het leven zin geeft. Professionele ondersteuning hierin is belangrijk. Daarom zetten wij ons van oudsher in voor humanistisch geestelijke verzorging. Onderzoek laat zien dat mensen meer rust en minder angst ervaren na gesprekken met een geestelijk verzorger. Ze hebben een positievere kijk op het leven, voelen zich beter en gebruiken minder medicijnen. 

HGV'ers die hun bevoegdheid hebben ontvangen krijgen een 'Happy Human'-speldje overhandigd.

Voor HGV'ers (in spe)

Ben jij een humanistisch geestelijk verzorger? Heb je vragen over de beroepsstandaard, de beroepsvereniging of het kwaliteitsregister? Hieronder vind je de nodige informatie.

Wil je humanistisch geestelijk verzorger worden? Lees hier dan verder. En vraag je benoeming aan tot humanistisch geestelijk verzorger!

Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact op met Anne Reijnders via [email protected] of 020-521 90 05

Nog vragen?

Voor meer vragen over humanistisch geestelijke verzorging kun je terecht op onze vraag-en-antwoordpagina. Voor verdere informatie kun je altijd contact opnemen met het team Humanistisch geestelijke verzorging via Nikki van Biemen en Anne Reijnders.

Contact

Nikki van Biemen
Programmamanager Humanistisch geestelijke verzorging
[email protected]
020-521 9019 | 06 – 20 19 80 53.

Anne Reijnders
Programmamedewerker Humanistisch geestelijke verzorging
[email protected]

Nog meer inspiratie, acties en activiteiten:

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.