Direct naar de inhoud
Word lid
Twee Mensen in veld, 1 kijkt in de camera de ander kijkt weg

Humanistisch geestelijke verzorging

Hoe moet het nu verder? Hoe ga ik hiermee om? Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met levensvragen.

Type content: Thema's Categorieën: Geestelijke verzorging

Eerste hulp bij levensvragen

Voor hulp bij levensvragen kun je terecht bij humanistisch geestelijk verzorgers, of je nu gelovig bent of niet. In levensbeschouwelijke tradities is hulp bij levensvragen van oudsher heel gewoon: mensen gingen, of gaan, daarvoor naar de pastoor, de dominee, imam of rabbijn. Ook in een sterk ontkerkelijkte samenleving heeft levensbeschouwelijke begeleiding grote waarde. Humanistisch geestelijk verzorgers geven daaraan een eigentijdse en voor iedereen toegankelijke vorm.

Wat is geestelijke verzorging?

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Ook als dingen je voor de wind gaan kun je je afvragen waar je nu echt inspiratie vindt, wie je bent, wat wezenlijk voor je is. Dit soort levensvragen is van iedereen en van alle tijden. Ze spelen bij het maken van belangrijke keuzes, bij verlies, bij het vieren het leven. Eigenlijk bij alle sleutelmomenten in ons bestaan. Maar hoe ga je er mee om? Dat is zo eenvoudig nog niet.  

Hoe maken humanistisch geestelijk verzorgers het verschil?

Een humanistisch geestelijk verzorger (HGV’er) is geen therapeut, maar een deskundige gesprekspartner  met een academische achtergrond. Zij steunen om je eigen situatie, vragen en uitdagingen onder ogen te komen. Humanistisch geestelijk verzorgers luisteren en stellen de juiste vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat jou bezighoudt en wat wezenlijk voor je is. Ze zijn vertrouwd met de complexe, soms rauwe ervaringen die achter zingevingsvragen schuil kunnen gaan.  

Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en aandacht. Zij laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met zingevingsvragen.  

Waar vind ik humanistisch geestelijk verzorgers?

Geestelijk verzorgers helpen mensen hun eigen situatie te onderzoeken en te ontdekken. Dat doen ze met gesprekken, advies en ondersteuning. Ze werken in alle lagen van de samenleving, zowel binnen als buiten organisaties.  Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkvelden waar humanistisch geestelijk verzorgers zich bevinden. 

Iedereen kan verstrikt raken in het leven en met levensvragen kampen

Intramuraal – binnen een (zorg)instelling of organisatie:

 • Bij defensie

  Humanistische geestelijke verzorgers zijn beschikbaar voor individuele begeleiding van personeel van de krijgsmacht. Overal waar militairen gaan, zijn de humanistisch raadslieden actief ten behoeve van het welzijn van het personeel van de krijgsmacht.

 • Bij justitie

  De humanistisch geestelijk verzorgers in het gevangeniswezen worden benoemd door het Ministerie van Justitie op voordracht van het Humanistisch Verbond. Zij werken in de inrichtingen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Hierin is onder andere vastgelegd dat de gedetineerde in staat moet worden gesteld om persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van zijn of haar keuze.

   

 • In de zorg

  Humanistisch geestelijk verzorgers werken op talloze gebieden in de zorg: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de eerstelijnszorg, de psychiatrie, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ondersteuning bij AIDS.  Aandacht voor levensvragen en zingeving zou onderdeel moeten zijn van goede zorg. Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de aandacht voor ‘zingeving’ inderdaad integraal onderdeel van goede zorg. Dat belang van zingeving wordt nog eens onderstreept door de nieuw uitgebrachte richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase. Deze verplichtingen zijn er niet voor niets. Ze komen tegemoet aan bestaande behoeften van mensen. In de zorg kunnen mensen in de knoop raken met ervaringen van verlies, groeiende afhankelijkheid, ingrijpende gebeurtenissen of de naderende dood.

Extramuraal – buiten een (zorg)instelling:

 • In de thuissituatie

  Als je thuis woont kun je begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. Geestelijke Verzorger Thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen over het leven. Voor mensen ouder dan 50 jaar, volwassenen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten en gezinnen met een kind met een ernstige ziekte worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Op deze plattegrond vind je ondersteuning in jouw buurt. Of bel met het landelijk nummer: 085 00 43 063. Indien je behoefte hebt aan een humanistisch geestelijk verzorger kan je daar expliciet om vragen bij het centrum bij jou in de buurt. Meer informatie over de vergoeding en contact van geestelijke verzorging thuis vind je hier.

 • Op de werkvloer

  Humanistische geestelijke verzorging is sinds kort toegankelijker voor werkend Nederland. Een groep geestelijk verzorgers biedt onder de noemer i mindLife individuele begeleiding bij zingeving en levensvragen, vergoed door werkgevers. Bekijk hier het aanbod. Denk je dat jij of jouw werknemer baat kan hebben bij zulke begeleiding? Bekijk dan de website of informatiefolder. Aanmelden gaat eenvoudig via het online aanmeldformulier. Indien je behoefte hebt aan een humanistisch geestelijk verzorger kan je daar expliciet om vragen.

 • In het aardbevingsgebied Groningen

  De scheuren zitten na de aardbevingen in Groningen niet alleen in de huizen, maar ook in de mensen. De overheid heeft vanwege de aardbevingsproblematiek een tijdelijke subsidie verleend voor geestelijke verzorging in Groningen. Neem een kijkje op de website van Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA).

Vind je geen aansluiting bij de voorgaande werkvelden, maar wil je wel in gesprek met een humanistisch geestelijk verzorger? Dan kun je terecht bij onze dienstverleners. Wil je weten wat humanistisch geestelijk verzorgers voor je organisatie kunnen betekenen? Lees hier dan wat zij doen en hoe je ze kunt inschakelen. 

Alles over geestelijke verzorging in Nederland vind je op deze website.

Voor meer vragen over geestelijke verzorging kun je terecht op onze vraag-en-antwoordpagina.

Voor humanistisch geestelijk verzorgers (in spe)

Wij willen geestelijke verzorging voor iedereen

Geestelijke verzorging is helaas niet voor iedereen even toegankelijk. Door de huidige regeling rond geestelijke verzorging kan slechts een beperkte groep mensen terecht voor een vergoeding of structurele ondersteuning. Dat moet anders! Daarom onze oproep aan het kabinet: maak geestelijke verzorging voor iedereen beschikbaar! Teken je onze petitie?

Geestelijke verzorging voor iedereen!

Iedereen kan verstrikt raken in het leven en met levensvragen kampen. Geestelijke verzorging helpt, maar is helaas niet voor iedereen toegankelijk. Dat moet anders!

Voor verdere vragen of meer info kun je altijd contact opnemen met het team ‘humanistisch geestelijke verzorging’ via Nikki van Biemen (Programmamanger Geestelijke Verzorging),
[email protected]
T020-521 9019 | T06 – 20 19 80 53


Uitgelicht

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

"*" geeft vereiste velden aan

We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.