Direct naar de inhoud
Word lid
Klimaatmars 2021

Hoe we werken

Het Humanistisch Verbond zet thema’s op de maatschappelijke en politieke agenda en steunt degene die daar behoefte aan hebben. Lees hier meer

Type content: Thema's Categorieën: Wie we zijn

We agenderen en voeren campagne

Klimaatmars 2021
Klimaatmars 2021

We zetten ons in om de belangrijkste thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda’s te krijgen. We lobbyen bij de Tweede Kamer, vormen coalities met andere betrokken organisaties en stimuleren maatschappelijke discussie met onze debatten, verhalen en acties. We adviseren en informeren pers en media over onbekende, mensonwaardige situaties, en brengen door onderzoek ook zelf misstanden naar buiten.

Op onze belangrijkste programma’s voeren we campagne. Lees hier over onze programma’s.

We organiseren en inspireren 

We organiseren tours, debatten, evenementen, dat doen we vaak samen met onze afdelingen door het land. Kijk bij evenementen voor het overzicht. En we bieden inspiratie voor het leven, zoals cursussen, verdiepingsdagen, humanistische wandelingen en lezingen, en hulp bij levensvragen. Gegarandeerd geestverruimend en verdiepend.

We zijn een ontmoeting- en informatiepunt  

Gendertalk

Voor verschillende groepen zijn we een informatie- en ontmoetingspunt. Mensen komen bij ons bij elkaar voor een gesprek en uitwisseling van ervaringen.

De Vrijdenkplaats is een platform waar mensen met dezelfde ervaringen en uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten: geloofsverlaters, zoekers en twijfelaars.

Zou je graag stil staan bij je abortuservaring en deze met andere vrouwen in een veilige sfeer delen? Kom dan naar de gespreksgroep over abortus.

De Warme Wachtkamer biedt ondersteuning aan personen die op de wachtlijst staan voor transitie en waar door het lange wachten uitzichtloosheid dreigt. Hoe geef je deze periode vorm? En wat geeft mij houvast?

Een kleine groep mensen zet zich vol in om klimaatverandering tegen te gaan. Zij dreigen uitgeput te raken. De Klimaatvrijplaats is er voor hen.

Veel afdelingen door het hele land organiseren bijeenkomsten voor ontmoeting en inspiratie, zoals het Humanistisch Café en Humanistisch Wandelen.

We werken vanuit waarden

Wij zijn een waardengedreven organisatie. Vanuit vijf kernwaarden werken we aan een vrije en humane samenleving. Diezelfde waarden vormen ook de kern in ons werk: in onze samenwerking, het contact met leden, vrijwilligers, donateurs, en alle andere betrokkenen.

Dit zijn onze kernwaarden:

  1. Vrijdenkend. Humanisten zijn vrijdenkers, doordenkers en tegen-de-stroomin-denkers. We nemen niet zomaar iets als waarheid aan. Ook onze eigen waarheid blijven we bevragen. Leidend in ons denken is de ratio (wetenschap)
  2. Verbindend. Wat ons bindt, is sterker dan wat ons van elkaar scheidt. Daarom zoeken we de dialoog, met medestanders en met andersdenkenden. En we werken samen met iedereen die onze waarden deelt. Zo verrijken we elkaar.
  3. Verantwoordelijk. We voelen een sterke verantwoordelijkheid voor een leefbare, menswaardige wereld voor onszelf, anderen en toekomstige generaties.
  4. Empathisch. We geloven in medemenselijkheid en hebben respect voor elkaar. Zo benaderen we elkaar ook, met oprechte nieuwsgierigheid en een luisterend oor.
  5. Open. We zijn transparant in wat we doen, we hebben niks te verbergen. Ook onze fouten niet. We zijn trouw aan onze humanistische kernwaarden en komen daarvoor uit. We laten ons aanspreken door anderen en trekken lering uit wat beter kan.

Het Humanistisch Verbond heeft een gedragscode waar de kernwaarden ook worden genoemd. De gedragscode vind je hier. Ook is er een integriteitsbeleid.

We werken samen

We werken samen om zo het gezamenlijk humanistische geluid nationaal en internationaal te versterken. We maken deel uit van het Humanistische Netwerk waar ook omroep Human, Humanitas, Hivos, HVO Primair, Stichting Socrates en meer humanistische organisaties bij zijn aangesloten.

Internationaal zijn we georganiseerd in Humanists International.

Dit is ons manifest: de Verklaring van Amsterdam

De Verklaring van Amsterdam is de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond en tal van andere humanistische organisaties wereldwijd. De verklaring stamt uit 1952 en is in 2022 bijgewerkt. Je leest de Verklaring hier.  

Onze programma’s

Vrij denken, samen leven. Het Humanistisch Verbond komt in actie voor een humane samenleving. Bekijk hier onze programma’s.

Wat is humanisme?

Humanisme is een levensbeschouwing: het helpt je richting te geven aan het leven. Wat is belangrijk? Welke visie en waarden horen daarbij? En wat is je eigen rol?

Cursussen

We zoeken allemaal naar de zin van het leven. Behoefte aan verbinding en verdieping? Bekijk hier ons cursusaanbod en meld je aan.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een medewerker van het Humanistisch Verbond? Dat willen we zo snel en zo goed mogelijk afhandelen. Lees hier meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.