Direct naar de inhoud
Word lid

Genderidentiteit

Stereotypes over mannelijkheid en vrouwelijkheid raken ons allemaal. Welke rollen mag je innemen, hoe zie je eruit en hoe kijkt de ander naar jou? Sta stil bij het hokjesdenken, en doorbreek het!

Type content: Thema's Categorieën: Het Gendergesprek

Het lichaam waarin je bent geboren is bepalend voor je leven: je wordt in een bepaald genderhokje geplaatst waar van alles bij komt kijken. Mannen, vrouwen en non-binaire mensen hebben allemaal kaders waarin ze moeten passen. Maar zou de wereld niet mooier zijn als iedereen gewoon zichzelf kon zijn?

Helaas. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders in 2022 negatiever zijn gaan denken over mensen die buiten de hokjes vallen. En terwijl we in 2016 nog op de tiende plek stonden, is Nederland in 2023 gezakt naar plek 14 op de Europese ranglijst van lhbti-rechten. We scoren slecht op het voorkomen van geweld tegen lhbti-personen en het beschermen van de rechten van transgender en intersekse mensen. Tijd voor actie.

Doorbreek het hokjesdenken

Gender gaat iedereen aan. We kunnen allemaal weleens het gevoel hebben dat we vanwege ons gender in een hokje worden gestopt. Wij willen het rigide hokjesdenken doorbreken, zodat we allemaal meer ruimte hebben om ons leven naar eigen wens vorm te geven. Hokjes moeten geen gevangenissen worden.

Loskomen van de denkpatronen die al generaties teruggaan kan eng of lastig zijn. Het gevolg: onwetendheid, felheid, spot en soms zelfs geweld. Ook gaat er veel misinformatie over gender rond, mede te danken aan de anti-genderbeweging. Die heeft meer macht en geld dan je denkt. Wij bieden een humanistisch antwoord, waarbij we opkomen voor jouw vrijheid en die van je medemens.

Wat we willen

Wij willen een samenleving die erkent hoe divers gender is en iedereen de ruimte geeft om te zijn wie ze zijn. Een samenleving die mensen ondersteunt als ze hier zelf niet uitkomen, in plaats van ze dwars te zitten. Om stereotypes en beperkende normen de wereld uit te helpen gaan we weer met elkaar in gesprek, van mens tot mens. En wanneer het nodig is strijden we tegen discriminatie en voor de rechten van vrouwen, lhbtiq+ en iedereen die buiten de hokjes valt. Want alleen gelijkwaardig kunnen we in vrijheid samenleven.

Ik gun de mens het hele spectrum.
Genderidentiteit: Leendert Vooijce
Leendert Vooijce
Interdisciplinair performancekunstenaar en schrijver

Wat we doen

We komen op voor de rechten van iedereen die niet binnen de hokjes past. We geven jou handvatten om het gesprek over gender aan te gaan. En we bieden humanistisch geestelijke verzorging aan voor wachtenden op een gendertransitie.

Ga jij het gesprek aan?

Wat is vrouwelijkheid? En waar moet een echte man aan voldoen? Hokjesdenken. We doen het allemaal. Het Gendergesprek daagt je uit om op een andere manier te kijken naar het traditionele man-vrouwbeeld.

365 reminders om jezelf te mogen zijn

De vrijheid om jezelf te zijn is nog niet vanzelfsprekend. Daar moeten we elke dag aan herinnerd worden. Volg onze campagne voor een jaar lang vrijheid en gelijkwaardigheid!

We laten de ander aan het woord

Queer, intersekse, non-binair (trans) man of (trans) vrouw. Lees persoonlijke verhalen over genderidentiteit.

De Warme Wachtkamer

Wachtenden op een gendertransitie (die vaak al héél lang in de wachtrij staan) kunnen vaak nergens terecht met hun vragen van gevoelens van machteloosheid, wanhoop en eenzaamheid. Wij bieden hen ondersteuning.

Wij spreken ons uit tegen misinformatie: enkele feiten en cijfers

Hoe zit dat nou precies met gender? Verdiep je in de feiten.

Brief aan Kamerleden: Steun de Transgenderwet

De nieuwe Transgenderwet geeft transgender en intersekse mensen meer zelfbeschikking. Zij kunnen dan eenvoudiger hun geslachtsregistratie aanpassen. Met een steunbrief roepen wij Kamerleden op om dit wetsvoorstel te steunen.

 

Transgender Awareness Week

Hoe navigeer je in het leven als je in transitie bent of wilt gaan? Dat is geen gemakkelijke vraag, zeker als je omgeving er niet voor openstaat. Wij willen het stigma doorbreken en doen mee met de Transgender Awareness Week.

 

Waarom richt het Humanistisch Verbond zich op genderidentiteit?

Het Humanistisch Verbond staat voor vrijheid om te zijn wie je wilt zijn: zonder beperkende hokjes of kaders waaraan je moet voldoen. Helaas wint overal in de wereld het conservatieve gedachtegoed terrein. Mensen die uit hun hokje willen stappen worden gediscrimineerd of krijgen zelfs te maken met geweld. Van oudsher komen wij op voor minderheden. Wanneer hun vrijheden in gevaar komen, lopen wij net iets harder.

Zie elkaar als mens, zou ik willen zeggen, en heb begrip voor iemands persoonlijke zoektocht.
Programmamedewerker Gender
Marein Zwama
Trans man en programmamanager Genderidentiteit
Nanoah Struik over gender en vrijdenken.

Dit kun jij doen

Het Humanistisch Verbond zet maatschappelijke thema’s op de (politieke) agenda, wil mensen inspireren en komt in actie wanneer dat nodig is.

Doorbreek het hokjesdenken

Het Humanistisch Verbond stimuleert het gesprek over genderhokjes en komt op voor de rechten van iedereen die hier niet in past.

Deel deze pagina

Nog meer inspiratie, acties en activiteiten:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.