Waardig levenseinde

Waardig levenseinde

Mag je als je psychisch of existentieel lijdt - vanwege dementie, psychische stoornissen, of het gevoel dat het leven voltooid en ten einde is - toch zelf beschikken en beslissen over je levenseinde? En wat is dan een goede manier om dat te regelen? We willen het debat hier graag over voeren, samen met u.

Lees meer

Menselijke waardigheid is pas mogelijk als mensen zelf over hun leven kunnen beschikken, zelf hun leven kunnen vormgeven en de ruimte krijgen eigen beslissingen te nemen. Dit betekent dat we iedereen serieus nemen. Uiteindelijk is het aan een persoon zelf om over zichzelf te beslissen. Niemand anders is  daartoe gemachtigd. Van oudsher agenderen we dilemma’s rond het levenseinde. Dat blijven we de komende jaren doen, onder meer als het gaat om wetgeving over zelfbeschikking bij voltooid leven.

In het maatschappelijk debat zetten we ons actief in voor de doorbreking van het taboe rond een zelfgekozen levenseinde en komen we nadrukkelijk op voor zelfbeschikking rond het levenseinde. We bouwen verder aan het partnerschap met zowel de NVVE als met de Universiteit voor Humanistiek.