Tot 1 juni dit jaar zijn alle bijeenkomsten in Nederland verboden. Op maandagavond 23 maart werd deze nieuwe maatregel in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd door minister Grapperhaus. Een ding viel op: er wordt een uitzondering gemaakt voor religieuze samenkomsten zoals kerkelijke huwelijken die wel tot een maximum van dertig mensen mogen worden bijgewoond.

Het verbaast ons dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die religieus zijn en mensen die geen godsdienstige levensbeschouwing hebben. Het coronavirus is immers voor iedereen net zo gevaarlijk, godsdienstig of niet-godsdienstig. Het virus vraagt van eenieder dezelfde offers, godsdienstig of niet-godsdienstig.

Wij roepen minister Grapperhaus op deze ongelijke behandeling per direct te stoppen. De brief aan de minister is gestuurd en kun je hieronder lezen.

brief aan minister Grapperhaus

Brief aan minister Grapperhaus over ongelijke behandeling in strijd tegen coronavirus

vrij denken, samen leven

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde en dood in gevaar komen.