Direct naar de inhoud
Word lid

Stichting Socrates als goed doel

De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. Hoe werkt deze stichting en het bestuur. Hoe kunt u de stichting steunen?

Humanistische stichting Socrates / stichting Socrates RSIN-nummer: 804 157443
KvK-nummer: 41177944
Rechtsvorm: stichting
SBI-code: 94919 – overige levensbeschouwelijke organisaties

Vestigingsplaats:
Humanistische stichting Socrates
Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam

Contactgegevens:
Stichting Socrates p/a Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070AL Amsterdam
Telefoon: 020 – 5219000
e-mail: [email protected]
website: www.stichtingsocrates.nl

Bestuur:
Het bestuur van de stichting Socrates is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de stichting en komt minimaal twee maal per jaar bijeen om de voortgang in het werk van de stichting te bespreken. Het bestuur van de stichting Socrates bestaat thans uit:

prof. dr.  M.F. (Marcel) Verwey (voorzitter)

prof. dr. A. (Anja) Machielse  (bestuurder)

prof. dr. C. (Cor) van der Weele (bestuurder)

Prof. dr. J. (Joachim) Duyndam (bestuurder)

A. (Asefeh) Abbas Zadeh (secretaris)

Beloningsbeleid:
De secretaris van de stichting Socrates is door het Humanistisch Verbond gedetacheerd als functionaris van de stichting Socrates en wordt door het Humanistisch Verbond bezoldigd conform de CAO Zorg en Welzijn.
De Bestuurders van de stichting Socrates, alsmede de leden van de Commissies van Toezicht voor de bijzondere leerstoelen die daarin namens de stichting Socrates zitting hebben, zijn onbezoldigde vrijwilligers zonder onkostenvergoeding.
De bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates zijn onbezoldigde vrijwilligers met een vaste onkostenvergoeding van 2.250,- euro per jaar.

Doelstelling stichting Socrates:
De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. De stichting, opgericht in 1950 als een van de eerste werkstichtingen van het Humanistisch Verbond, heeft als algemeen doel de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. De stichting poogt op wetenschappelijk niveau mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme hedentendage geplaatst wordt, alsmede voor de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij de Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. Thans bestaan er bijzondere leerstoelen vanwege de stichting Socrates bij een groot aantal openbare universiteiten in Nederland, waaronder de ErasmusUniversiteit te Rotterdam, alsmede bij de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoofdlijnen van het actuele beleid:
A. Bestuursbeleid:
– Versterking van de samenwerking tussen de humanistische stichting Socrates en het Humanistisch Verbond, inhoudelijk en praktisch.
– Herbezetting van de bijzondere leerstoelen vanwege de stichting Socrates bij de Universiteit Wageningen

De Socrates-hoogleraren:
Dit zijn thans de bijzonder hoogleraren vanwege de humanistische stichting Socrates:
Prof. dr. D.W. Rietveld, Universiteit Twente; e-mail
Prof. dr. V. Matthies – Boon, Radboud Universiteit Nijmegen; e-mail
Prof. dr. S. de Haan, Erasmus School of Philosophy; e-mail
Prof. dr. A. Halsema, Universiteit Leiden; e-mail
Prof. dr. Y. Jansen, Vrije universiteit Amsterdam; e-mail
Prof. dr. Annabelle Dufourcq, Wageningen Universiteit; e-mail
Prof. dr. Stijn Neuteleers, Maastricht University; e-mail

Commissies van Toezicht:
Elke bijzondere leerstoel van de stichting Socrates wordt begeleid door een aparte Commissie van Toezicht. In deze Commissies van Toezicht heeft vanwege de stichting Socrates ten minste één lid zitting. Deze Socrates-vertegenwoordigers zijn meestal tegelijkertijd Socrates-bestuurders. Zij vervullen meestal het voorzitterschap van de Commissies van Toezicht.

Nadere informatie:
Voor nadere informatie is de bestuurssecretaris N. Kersten, bereikbaar via e-mail

Socrates-jaarverslagen:

Jaarverlag Stichting Socrates 2022

Jaarverslag Stichting Socrates 2021

Jaarverslag Stichting Socrates 2020

Jaarverslag Stichting Socrates 2019

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.