Goed leren omgaan met jezelf en met anderen. Dat is waar Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) over gaat. Stichting HVO Primair is verantwoordelijk voor het verzorgen van HVO in het openbaar primair onderwijs. De stichting is werkgever voor zo’n 140 vakleerkrachten in heel Nederland.

Stichting HVO is verantwoordelijk voor het bevorderen van onderwijs, opvoeding en levens- en wereldbeschouwelijke vorming in humanistisch perspectief. Tot voor kort verzorgde de stichting de opleiding van vakleerkrachten HVO. Beide stichtingen vormen formeel een bestuurlijke eenheid.
Wegens het vertrek van onze huidige penningmeester zijn we op zoek naar nieuwe versterking voor onze besturen. HVO Primair opereert binnen de bredere sector voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Deze is vormgegeven onder de vlag van het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Gevraagde eigenschappen:

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting(en);
 • affiniteit met het humanistische gedachtegoed en/of humanistisch vormingsonderwijs;
 • ervaring met financieel beheer en toezicht;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • het vermogen afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • het vermogen te fungeren als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden.

Een pré:

 • bekend met of is actief geweest in het politieke speelveld waar HVO onderwijs zich in beweegt;
 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.
 • Taken penningmeester:

  • kritisch sparringpartner zijn van de directeur op het gebied van de begroting, financieel beheer en jaarrekening;
  • financieel toezicht op beide stichtingen, tevens uitvoerend voor Stichting HVO;
  • voorbereiden en bijwonen van de ongeveer 5 bestuursvergaderingen per jaar, die vooralsnog met name online plaatsvinden.

  Voor bestuursleden is een vacatieregeling beschikbaar. Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk maandag 17 januari 2022 een motivatiebrief en CV naar de besturen via [email protected]

  Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u zich wenden tot voorzitter Guus Bakker via
  [email protected] of 06-1260 2236
  Meer informatie over beide stichtingen en het Centrum voor Vormingsonderwijs is te vinden via www.hvo.nl en www.vormingsonderwijs.nl