Het Steunfonds Humanisme

Het Steunfonds Humanisme beheert middelen en nalatenschappen voor het Humanistisch Verbond. Hoe doet het Steunfonds dat en hoe kunt u bijdragen?

Het Steunfonds zorgt voor ongeveer de helft van het budget van het Humanistisch Verbond. Een groot deel van zijn inkomsten draagt het Steunfonds direct af aan het Humanistisch Verbond. Een deel wordt gespaard en een deel wordt belegd in obligaties en aandelen om te zorgen dat het Humanistisch Verbond ook op lange termijn kan blijven werken.

Executeur

Wat moet er gebeuren als ik er niet meer ben? Het is misschien niet plezierig, maar wel goed om er eens bij stil te staan. Want wie regelt uw uitvaart? Wie zorgt ervoor dat de wensen uit uw testament worden uitgevoerd en handelt allerlei praktische zaken af? Als er in uw omgeving niet direct iemand is om dit voor u te regelen, kunt u het Steunfonds Humanisme als executeur inschakelen.

De medewerkers regelen uw zaken met respect, zorg en oog voor detail.

Meer weten? Lees verder op de site Wie regelt alles na mijn overlijden?

CBF en ANBI

De stichting heeft zich sinds de oprichting ontwikkeld tot een professionele fondsenwervende organisatie. In 2001 heeft het Steunfonds samen met het Humanistisch Verbond het CBF-erkenning gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Lees verder over het Humanistisch Verbond als goed doel

Meer weten?

Lees verder over het Steunfonds Humanisme als goed doel, de bestuurssamenstelling, de financiële verantwoording en het beleggingsbeleid.