In de mails vroegen burgers aan negen burgemeester met een abortuskliniek om bufferzones te creëren om zo kliniekbezoekers te beschermen. De eerste successen zijn binnen. In Almere is de motie van de PvdA om een bufferzone in te stellen vrijwel unaniem aangenomen. Ook de burgemeester van Eindhoven liet weten een bufferzone voor de kliniek in te stellen.

Onze successen op een rij

  • Naar aanleiding van de brievenactie kreeg Eindhoven een bufferzone
  • Na onze lobby besloot Enschede een bufferzone in te stellen
  • Den Haag heeft toegezegd om de vergrote bufferzone van 100m definitief te maken
  • In Almere is met een grote meerderheid gestemd op de motie om een bufferzone in te stellen

Reacties burgemeesters
De burgemeesters reageerden uiteindelijk op de mailactie. Hun reacties en onze antwoorden zijn hier te lezen. Enkele burgemeesters lieten weten dat in hun gemeente al een bufferzone bij de kliniek is. Het Humanistisch Verbond is op de hoogte van die bufferzones. “Wij vragen juist in die mails om ruimere bufferzones”, aldus een woordvoerder van het Humanistisch Verbond. “We zijn op de hoogte dat sommige gemeentes al bufferzones van enkele meters hebben. Dit staat ook vermeld in de mails gericht aan de burgemeester. Onze oproep is: zorg voor ruime bufferzones. De gemeente Arnhem kan als voorbeeld dienen.”

Marieke Keyzer

Marieke Keyzer

Campagnemedewerker en redacteur

Marieke Keyzer (zij/haar) is politiek historicus en werkt sinds 2019 aan campagnes bij het Humanistisch Verbond. Hiervoor werkte ze o.a. …
Profiel-pagina