Bert Gasenbeek

Bert Gasenbeek (1953) is historicus aan de Universiteit voor Humanistiek, gespecialiseerd op het gebied van geschiedenis van het humanisme. Tevens is hij directeur van het Humanistisch Historisch Centrum.

Hij publiceerde onder meer, met anderen: J.P. van Praag, vader van het moderne Nederlands humanisme; Rob Tielman, een begeesterd humanist; Multatuli, inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten.

U kunt hem benaderen om lezingen te geven over:Heeft humanisme toekomst?, In het licht van de wereldliteratuur: over humanisme en literatuur, Een portret van Piet Spigt (1919-1990): humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten, Leven, werk, betekenis en actualiteit van Jaap van Praag ( 1911-1981). Lees in zijn profiel omschrijving meer over deze onderwerpen.

Lees het profiel van Bert Gasenbeek