Web-1

Donderdag 8 september 2022 vindt het jaarlijkse symposium voor humanistisch geestelijk verzorgers plaats. Het thema is Spiritualiteit en Verbinding.

Datum: donderdag 8 september 2022
Locatie: Fort De Batterijen, Nieuwegein
Kosten hgv’ers: 100 of 150 euro
Kosten stagiaires en UvH-studenten (max. 25 studenten): 50 euro

LET OP: er is nog plek in de workshop Dialoog, maar de andere workshops zijn vol. Neem hierover per mail contact met ons op om te kijken wat er nog mogelijk is.

Dit symposium is door de SKGV geaccrediteerd met 1 punt in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit, en 0,5 punt in de categorie Vakbekwaamheid.

In 2022 speelt georganiseerde religie in het leven van de meeste Nederlanders geen rol meer. Hoewel de meeste humanisten zich prima staande houden in deze werkelijkheid, verlangen ook zij soms naar iets dat troost geeft, iets om zich aan te verbinden en iets waarvan ze bijna het gevoel krijgen er in te kunnen opgaan.
Veel Nederlanders gaan in dit kader zelf op zoek naar een passende vorm van spiritualiteit en verbinding. Ze doen aan meditatie, yoga of mindfulness. Ze gaan op retraite in de natuur of in een klooster. Als Humanistisch Verbond kunnen we niet om het maatschappelijke verlangen naar troost en verbinding en de groeiende vraag naar spiritualiteit heen. Doordat mensen steeds meer ‘shoppen’ in hun levensbeschouwing zal er op hgv’ers steeds vaker een beroep worden gedaan om iets met spiritualiteit te ‘doen’.

Wat is ons doel?

We verkennen wat spiritualiteit het humanisme te bieden heeft en wat het kan betekenen voor het werk van de hgv’ers. Hoewel we geloven dat het nodig is om op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk kader met betrekking tot spiritualiteit, gaat het er tijdens het symposium niet om wanneer spiritualiteit wel en niet binnen het humanisme past. Het doel is om iedereen door middel van lezingen en workshops te inspireren over wat spiritualiteit het werk te bieden heeft en na te laten denken over wat het gemeenschappelijke humanistische kader kan zijn.

Programma

Manuela Kalsky schetst hoe het levensbeschouwelijk landschap in de 21ste eeuw er in Nederland uitziet. We zien een verdergaande secularisering, maar die betekent niet automatisch dat iedereen een atheïstische humanist wordt. Veel mensen gaan zelf op zoek naar spirituele praktijken die passen bij hun persoonlijke levensovertuiging. Soms doen ze dat in georganiseerd verband, maar soms ook niet. Wat betekent deze ontwikkeling voor het georganiseerd humanisme in Nederland?

Na de lunch gaat Carmen Schuhmann vanuit het humanisme in op het begrip spiritualiteit. Is spiritualiteit een modewoord dat niet past binnen humanistische tradities, of is het een begrip dat een belangrijke dimensie van (hedendaags) humanisme blootlegt? Vanuit de opvatting dat spiritualiteit verwijst naar het menselijke verlangen om verbinding te ervaren met ‘het leven’ kan spiritualiteit hgv’ers veel bieden in hun werk.

Vervolgens verkennen we het thema tijdens verschillende workshops in twee rondes.

We sluiten het inhoudelijk programma gezamenlijk af. Na een muzikaal en poëtisch intermezzo door de Levenskunstalumni verwelkomen we onze nieuwe hgv’ers, en brengen samen een toast uit.

Aan het einde van de dag is er voldoende tijd om onder het genot van een BBQ en een drankje na te praten.

PROGRAMMA

Datum: donderdag 8 september 2022
Locatie: Fort De Batterijen, Nieuwegein

10:00 uur Inloop met koffie en thee
10:30 uur Opening en welkom
11:00 uur Manuela Kalsky
12:00 uur Muziek door Levenskunstalumni
12:15 uur Lunchpauze
13:15 uur Carmen Schuhmann
14:15 uur Workshops-instructies
14:30 uur Workshops ronde-1
15:15 uur Workshops-wissel
15:30 uur Workshops ronde-2
16:15 uur Pauze
16:45 uur Afronding dagprogramma
17:00 uur Welkom aan nieuw benoemde hgv’ers met muziek van Levenskunstalumni
17:30 uur Borrel
18:00 uur Vegetarische BBQ
20:00 uur Einde

WORKSHOPS

Je kunt kiezen uit de volgende 6 workshops:

1. Rust en betovering door kunstRob Vos (VOL)
Veel geestelijk verzorgers gebruiken wel eens een gedicht of een beeld in gesprekken. Hoe zit het met je eigen verbeeldingsvolle voedingsbronnen? Zou de kunst een rol kunnen spelen in een humanistische vorm van spiritualiteit? In deze workshop verkennen we met elkaar de relatie tussen beeldende kunst, humanisme en de spirituele dimensie.

2. Bezinning in en door de natuurBas Nabers (VOL)
Welke inspiratie vind jij in de natuur, persoonlijk en voor je werk? Daarover gaat deze workshop. Na een korte inleiding op de verschillende betekenissen die ‘natuur’ voor ons kan hebben, onderzoek je welke betekenissen natuur inderdaad voor jou heeft, welke inspiratie zij biedt en wat die inspiratie bij je teweeg brengt. De nadruk ligt niet alleen op het duiden, maar ook op het praktiseren van een geïnspireerde relatie tot natuur: hoe blijf je jezelf concreet voeden door wat je raakt? En hoe kun je een ander daarin begeleiden?

3. Kijkje in de ziel – Robbert Bodegraven (VOL)
Tijdens haar overzichtstentoonstelling in het MoMA in New York zat video- en performancekunstenaar Abramović drie maanden lang tijdens openingsuren van het museum bewegingloos op een stoel. Het publiek kon bij haar aanschuiven om haar in de ogen te kijken. Menigeen noemde het achteraf een spirituele ervaring. In deze workshop zullen we onder begeleiding van Robbert Bodegraven gaan experimenteren met deze artistieke methode van mindfullness en verbinding.

4. Trainen van innerlijke kracht – Hielke Bosma (VOL)
Als je de mens ziet als een sensitief gevoelig wezen, dan is de mens daarmee ook kwetsbaar. Meer mens zijn, betekent dan werken aan het meer sensitief worden. De eerste reactie op gekwetst worden is je afsluiten. Een andere reactie op de fundamentele kwetsbaarheid van de mens is het werken aan de weerbaarheid. Het gaat dan niet meer primair om het vermijden van pijn, maar om het verdragen daarvan. En dat vraagt innerlijke kracht. In deze workshop gaan we dieper in op het trainen van innerlijke kracht en het doen van geestelijke oefeningen.

5. Verbinding met lichaam, ander en de kosmosPatrick van Wageningen (VOL) Spiritualiteit gaat in wezen over verbinding. In deze workshop gaan we aan de slag met 3 vormen van verbinding: verbinding met het eigen lichaam, verbinding met de ander en verbinding met de kosmos. We doen in deze workshop onder andere lichaamswerk.

6. In dialoog over spiritualiteitMarieke Keyzer
Op een schaal van 1 tot 10, hoe spiritueel ben jij? En in hoeverre vind jij dat we spiritualiteit vanuit het humanisme omarmen? Samen gaan we op een interactieve wijze de dialoog aan!