Spinozawandeling Den Haag

zaterdag 24 maart – 14.00 uur – Start Paviljoensgracht 72-74 (Spinozahuis)

Onder leiding van Jos de Wit

http://www.humanistischverbonddenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ethica-Spinoza.jpg

In deze wandeling staat de Haagse periode van Spinoza centraal. Spinoza woonde vanaf 1671 tot aan zijn dood in 1677 in het huis aan de Paviljoensgracht en voltooide er zijn Etica. Over het leven van Spinoza is weinig bekend. Hij zou een teruggetrokken leven hebben geleid en wellicht spion en raadgever voor Johan de Witt zijn geweest. Spinoza heeft ons echter wel een rijk gedachtengoed nagelaten. Jos de Wit zal daar tijdens de wandeling uitgebreid op ingaan.

Spinoza had een Joodse achtergrond. Na verbanning uit de Joodse gemeenschap van Amsterdam woonde hij zijn laatste jaren in de Joodse Buurt van Den Haag. Ook aan de geschiedenis van deze Haagse wijk wordt in de wandeling aandacht besteed. De wandeling eindigt bij het grafmonument van Spinoza achter de Nieuwe Kerk. Na afloop van de wandeling wordt in een nabij gelegen horecagelegenheid nagepraat.

Aan de wandeling zijn kosten verbonden.

De wandeling is opgenomen in het boekje Beschouwing&Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag, uitgave Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden en samengesteld door Inge Camfferman en Jos de Wit. In het boekje zijn vijf Haagse wandelingen uitgezet en voorzien van tekst&uitleg, illustraties en een routekaartje. Het boekje is tijdens de wandeling op 24 maart te koop.

Informatie en aanmelding (uiterlijk 22 maart): Jos de Wit / e: josselinpdewit@hetnet.nl / t: 06-514 92 187.