Socrateslezing: Joris Luyendijk stapt uit zijn bubbel

Socrateslezing: Joris Luyendijk stapt uit zijn bubbel

'Ik snap het niet meer.' Zo omschrijft Joris Luyendijk zijn ervaring met politiek en democratie de laatste jaren. Hij is het vertrouwen in de traditionele politieke partijen kwijt. Hoe kan een links georiënteerde journalist met een goede opleiding in een welvarend land begrip hebben voor het populisme? Luyendijk stapt uit zijn politiek correcte bubbel en verkent het algehele gevoel van boosheid en wantrouwen tijdens de Socrateslezing op maandagavond 4 december in Het Nationale Theater in Den Haag.

In 2018 is het zeventig jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Dat was kort na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog een ferme uiting van vertrouwen in democratische waarden. Inmiddels hebben wij nieuwe crises achter de rug. Ons politieke landschap is veranderd. Zijn de morele lessen van WOII nu nog levensvatbaar?  Luyendijk geeft in de Socrateslezing op 4 december zijn visie op de democratie en de mensenrechten.

Eerder gaf hij menselijke dilemma’s bij democratie en burgerschap een gezicht. In het bekroonde boek over het Midden-Oosten Het zijn net mensen drong hij door tot achter de façades van snelle media. Het leven in een dictatuur, de impact op burgers én de rol van de media worden vlijmscherp in beeld gebracht op basis van zijn eigen ervaringen.

Kunnen we praten?

In zijn nieuwste boek Kunnen we praten (2017) onderzoekt hij de situatie dichterbij huis. Hij diagnosticeert een toenemende versplintering van de samenleving en een verlies aan vertrouwen in traditionele politiek. We lijken vooral in een kring van gelijkgestemden te leven. Joris Luyendijk stapt uit zijn bubbel en schaart zich achter een groeiende groep burgers die onvoldoende vertrouwen heeft in zijn democratische leiders. Dit wantrouwen is te lang weggezet als onverantwoordelijk onderbuikgevoel. Tijd het wel serieus te nemen. Want onze samenleving is de laatste decennia stevig verbouwd, waardoor een open vraag zich opdringt: willen we dit eigenlijk wel? 

‘Kunnen we praten?’ is een uitnodiging om uit onze bubbel te stappen en elkaar te ontmoeten, in openheid. De Socrateslezing is dus een vervolg op dit gesprek. Daarbij laten we ons ook door mensenrechten als cultuurgoed inspireren. Luyendijk verkent welke vraag de populisten terecht op tafel leggen en wat de beste richting is om een realistisch en menselijk antwoord te formuleren.

4 december, Het Nationale Theater (voorheen de Koninklijke Schouwburg), Den Haag (route)

19:30 inloop (koffie of thee inbegrepen bij kaart)
20:00 – 21:30 Lezing plus nagesprek
Bar open (op eigen rekening)

Beeldrecht: Merlijn Doomernnik

Helaas, de Socrateslezing is uitverkocht.