Bertus vertelde bevlogen en geanimeerd over de geschiedenis van de klomp, over de unieke en prachtige collectie in Eelde, over het ontstaan van het museum en over de toekomstplannen.

Na hun welkomstwoorden gaf Henk van der Zijden (voorzitter HV Drenthe) aan dat het voor het HV eigenlijk een nieuw begin is na de samenvoeging van de afdelingen Emmen, Hoogeveen, Meppel. Het bestuur is van plan het komende jaar meer activiteiten in de provincie te doen en goede suggesties en ideeën voor locaties zijn van harte welkom[1]!

[1] HV-leden die een goede suggestie hebben voor een mooie locatie in de provincie worden van harte uitgenodigd om dit bij hem te melden.

 

Uitleg van Bertus over de kleine ruimte die een klompenmaker nodig had, de tijd die het kostte om een klomp te maken, over de industrialisatie en de machines, over het juiste hout (wilgenhout) en nog veel meer.

Klompen zijn er al meer dan 2000 jaar; er zijn overblijfselen gevonden uit de Romeinse tijd maar de oudste klomp die in Nederland gevonden is stamt uit 1230-1270. Ideaal schoeisel om door de modder te lopen. In het begin gebruikten de welgestelden ‘patijnen’, waar men dan met slofjes in schoof. Zo kon de men boven de modder en het stof blijven.

In 1600 is de leren hak uitgevonden en dat gaf een boost aan de ontwikkeling van de leren schoen. Dat vormde uiteindelijk het einde van de klomp.

In 2008 heeft het museum een hele unieke Franse collectie van 600 paar klompen overgenomen en dat leidde tot een tentoonstelling over de ‘hout’(‘haute’) cultuur. De klomp is ambachtelijk cultuurgoed dat het eeuwen heeft volgehouden maar dat niet meegegaan is met de ontwikkeling zoals de schoen. Het bestuur zoekt daarom naar een nieuwe aanpak: maak het hip en noem het geen klompen meer vanwege de associatie met armoede. Het is mode!

Het museum draait met 60 vrijwilligers: voor het HV iets om jaloers op te zijn. De verbondenheid van de vrijwilligers met het museum is groot. Er is overleg gaande met de gemeente voor een nieuwe locatie in het centrum. Bezoekers kunnen in de huidige locatie maar 10% van de totale collectie zien.

 

 

Het museum ontvangt regelmatig schenkingen.

Ook ons HV-lid Marlon Busstra heeft een paar klompen uit Oeganda (waarschijnlijk met herkomst uit India) geschonken.

Hier ziet u de klompen die Nobelprijswinnaar Feringa heeft geschonken aan het museum.
Leuk gebaar natuurlijk, maar…..:

klompen worden vaak worden geassocieerd met armoede, stof, modder, oubolligheid en dat is eigenlijk funest voor de toekomst van het museum.

geschonken klompen
Het museum ontvangt regelmatig schenkingen.