Wat heeft Socrates mensen in detentie over het goede leven te zeggen, of Bertrand Russell over angst en hoe daar mee  om te gaan? De cursus is vorig jaar door leden gegeven in de gevangenissen in Almere en Zoetermeer, en was daar een groot succes. Gedetineerden waren geboeid door de klassieke teksten, vonden het spannend om ze ter plekke hardop voor te lezen en zorgden voor enerverende en persoonlijke gesprekken.

“Dit slaat aan, zo merkt cursusleider Bert van Dam. “Filosoferen over eenzaamheid of macht: dan komen de diepe gesprekken goed los.” Lees verder

Het doel van de cursus is gedetineerden kennis te laten maken met de humanistische traditie en daarmee mogelijk nieuwe perspectieven te geven op levensbeschouwelijke vragen. De cursus sluiten we af met een bijeenkomst waarin we terugkijken en een certificaat uitreiken.

Gezien het succes van de eerste edities is het onze ambitie om de cursus in alle gevangenissen aan te bieden. Van de leden die de cursus geven vragen we het volgende:

  • Belangstelling voor filosofie en humanisme;
  • Ervaring met het werken met groepen (bijvoorbeeld lesgeven, leidinggevend, groepswerk);
  • Bereid om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften van justitie en open houding naar gedetineerden met verschillende achtergronden.

De tijdsinvestering per cursus is vijf of zes dagdelen  en enige voorbereidingstijd. Reiskosten worden door het Humanistisch Verbond  vergoed.
Als blijk van waardering en ter inspiratie biedt het Humanistisch Verbond u de mogelijkheid om kosteloos de Introductiecursus  Humanisme te volgen.

Meld u aan!

Als u meer informatie wilt of zich wilt aanmelden, neem dan contact opnemen met Hans Scheper, Hoofd Humanistische Geestelijke Verzorging Justitie: 06 – 48138753.

Trouw besteedde aandacht aan de cursus. Lees het hier en hier.
In Filosofie Magazine verscheen dit artikel.

Beeld: fuzzyfun.nl