De Nederlandse euthanasiewet kent zijn beperkingen. Het Humanistisch Verbond vindt dat daar het politieke debat over zou moeten worden gevoerd. Maar niet alles mag en kan worden gepolitiseerd, zoals over de zorgvuldigheid van de uitvoeringspraktijk. En dat is nu wel gebeurd.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de aanstelling van een rechter in de euthanasiecommissie tegengehouden. In twintig jaar tijd is dit niet voorgekomen. De minister heeft de rechter geweigerd zonder opgaaf van reden. Hiermee politiseert Grapperhaus de praktijk, en dat had nooit mogen gebeuren.

miriamdebontridder
Miriam de Bontridder

Wat is er gebeurd? Jurist Miriam de Bontridder is kandidaat-voorzitter voor een van de toetsingscommissies. Ze is plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam. Tot 2019 was ze bestuurslid van De Einder, de organisatie die mensen met een doodswens adviseert en onderdeel uitmaakt van de Humanistische Alliantie. Ze was al geaccepteerd door de sollicitatiecommissie. De toestemming van de minister om per 1 december te worden benoemd zou slechts een formaliteit zijn.

De Bontridder heeft duidelijke opvattingen over het levenseinde maar begeeft zich als raadsheer binnen de grenzen van de wet. Met de blokkade van De Bontridder doet minister Grapperhaus op een zeer ernstige wijze afbreuk aan de zorgvuldige en humane uitvoeringspraktijk van de euthanasiewet. Met deze politisering schaadt hij de menselijke waardigheid die juist essentieel is in de praktijk. Het is uitermate belangrijk om van de praktijk geen politiek spel te maken. Hier moeten de mensen centraal staan die kiezen voor euthanasie, en ook hun naasten en de hulpverleners. Hier moet het gaan over het gesprek en de menswaardigheid: hoe kan jouw dood waardig en humaan zijn? De regionale toetsingscommissie zorgt er juist voor dat het gesprek transparant is voor de samenleving.

Eerder spraken we ons al uit tegen de vervolging van een verpleeghuisarts door procureur Rinus Otte. Die vervolging had alle schijn van een politiek ingegeven proces. Het nu niet benoemen van een raadsheer in een regionale toetsingscommissie politiseert de euthanasiepraktijk opnieuw. Daar waar Otte eerder zei dat we leven in bananenrepubliek als we euthanasie-artsen niet juridisch ter verantwoording willen laten roepen, begeeft Grapperhaus zich nu in de bananenrepubliek als hij een raadsheer, die zich in haar functie nadrukkelijk binnen de grenzen van de wet begeeft, om politieke redenen niet wil benoemen.

Een zorgvuldige en waardige euthanasie mag niet ten prooi vallen aan een bananenrepubliek.

Wat is De Einder?

De Einder, uniek in de wereld, helpt mensen met een doodswens.

VRIJ OM OVER JE EIGEN DOOD TE BESLISSEN

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, en we stimuleren het gesprek over de dood. Want bij een goed leven hoort een goede dood. We agenderen, brengen persoonlijke verhalen, achtergrond en helpen je hoe om te gaan met eindigheid. Vind hier ons dossier.