Publiciteit en werving

Hier vindt u allerlei informatie over publiciteit en werving. Daarnaast vindt u hier algemene materialen zoals folders en logo's.

Website

Alle publiciteit begint bij de website. Activiteiten in de agenda zetten is daarom essentieel. Daarnaast kunnen afdelingen geinteresseerde informeren over bijvoorbeeld vaste activiteiten en de actieve leden in die afdeling. Er is op het landelijk bureau een redacteur, Julia Doets, voor alle agendaberichten en afdelingspagina's. Webredacteuren bij afdelingen kunnen bij haar terecht met vragen. 

Bent u redacteur van een afdeling? Log dan in via www.humanistischverbond.nl/cms/administrator/.

Persberichten schrijven

U organiseert een sprankelend evenement. Dan moet er natuurlijk ook een ronkend persbericht naar de media. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Wat is een goed persbericht? En hoe schrijf je die? Met de tien gouden regels voor het schrijven van een persbericht gaat het u lukken.

Nieuwsbrief

Ook de nieuwsbrief die afdelingen zelf verspreiden is een belangrijk communicatiemiddel. Een van onze actieve leden in Arnhem, Ton van Bruggen, verzamelde verschillende tips die voor alle afdelingen nuttig kunnen zijn voor het maken van een nieuwsbrief. 

Vormgeving

Vorm en inhoud gaan steeds meer samen. Uw activiteiten kunnen enorm interessant zijn, maar als u in vormgeving en beeld niet de juiste toon aanslaat kunt u een breed publiek mislopen. We verwijzen u dan ook graag door naar een vormgever die uw materialen kan vormgeven in de HV-huisstijl. Het hanteren van een eenduidige huisstijl vergroot de herkenbaarheid van het HV wat belangrijk is om leden te kunnen werven. Neem contact op met t.jansma@humanistischverbond.nl voor meer informatie.

Logo's

Het HV hanteert tal van logo's voor gebruik in uw uitgaven en bij het aankondigen van activiteiten.