Ook dit jaar stelt het Humanistisch Verbond Haaglanden de Humanistische Prijs beschikbaar. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een organisatie of instelling die zich op een verdienstelijke wijze heeft ingezet door het thema "Zelf denken, samen leven" op een pakkende wijze te concretiseren.

Naast erkenning en maatschappelijke zichtbaarheid bestaat de prijs ook uit een mooi bedrag. Dit jaar heeft het afdelingsbestuur besloten om de prijs te laten aansluiten bij de 'Week tegen de Eenzaamheid' (26 september t/m 5 oktober) met als thema 'Kom de deur uit'. De winnaar zal door een onafhankelijke jury worden gekozen en de prijs zal worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Humanistisch Café van 29 november 2012 in ’t Syndicaat te Den Haag.

In 2010 ging de prijs naar De Haagse Lide van der Vegt, die met haar stichting Mammarosa migrantenvrouwen in hun eigen taal informeert over borstkanker en lotgenoten met elkaar in gesprek brengt.

Het Humanistisch Verbond Haaglanden ziet graag veel aanmeldingen voor de Humanistische Prijs. Kent u, of werkt u bij een organisatie die goed aansluit bij het thema van dit jaar? En verdient deze organisatie volgens u een nominatie? Dan kunt u deze organisatie nomineren. Om genomineerd te worden is het van belang dat de opgegeven organisatie in de regio Haaglanden werkzaam is op het gebied van sociale cohesie en in het bijzonder mensen stimuleert aansluiting buiten de deur te vinden. In de aanmelding dient vermeld te worden om welke organisatie het gaat; wat voor werk er gedaan wordt en vooral: waarom deze organisatie de prijs verdient.

Aanmelden

Stuur uw aanmelding vóór 5 november a.s. naar: [email protected] én: Humanistisch Verbond Haaglanden, Torenstraat 172, 2513 BW  Den Haag

Kijk voor meer informatie over de week tegen de eenzaamheid op: www.komdedeuruit.nl

Voor vragen en/of opmerkingen over de Humanistische Prijs kunt u contact opnemen met organisator Tim van der Wart: [email protected]