vrijheidvanamsterdam

Vrijheid van Amsterdam

‘Vrijheid van Amsterdam’ is begonnen als initiatief vanuit o.a. Humanisme Fonds Amsterdam. Filosoof Nanda van Bodegraven maakte een filosofische wandelroute, die voert langs stoeptegels met quotes van filosofen/vrijdenkers als Spinoza, Descartes en Locke. Middels de stoeptegels worden hun gedachten aan de oppervlakte gebracht, daarmee wordt zichtbaar wat er aan onze tijd vooraf is gegaan.

Een eigentijds vervolg op de tegels is de Spinozafietsroute, die het denken over de natuur zichtbaar maakt. Dit wordt gekoppeld aan de filosofie van Spinoza, die al in de zeventiende-eeuw een ander idee over de natuur had dan de meeste mensen in zijn tijd. Hij zag de natuur als het omvattende geheel. Een fietsroute langs banken met speciale armleuningen, waarop via QR-codes podcasts te beluisteren zijn met daarin reflecties over mens en natuur, is in intensieve samenwerking met onder meer het Humanistisch Verbond, Artis en de gemeente Amsterdam ontstaan.

Het idee van de leuningen ontstond in gesprek met verschillende mensen van stadsdelen Amsterdam Oost, Centrum, Zuidoost en Duivendrecht, behorend bij gemeente Amsterdam. In het dankwoord lees je wie allemaal nog meer hebben bijgedragen, zoals 3D printer vanPlestik, die de armleuningen ontwierp en deze van recycled afvalplastic printte. Ook de Amsterdamse Spinoza Kring stond weer klaar met meedenken en bijdragen.