Foto Nikki

Nikki van Biemen

Programmamanager HGV en humanistisch geestelijk verzorger

Nikki van Biemen werkt als programmamanager humanistisch geestelijke verzorging (HGV) aan de versteviging, bekendheid en kwaliteit van humanistisch geestelijke verzorging. Zij is contactpersoon voor de professionals in het veld en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategisch beleid en uitvoering van de zorg.

Ook is zij als humanistisch geestelijk verzorger beschikbaar voor individuele begeleiding en ondersteuning voor alle HGV-ers verbonden aan het Humanistisch verbond.