Netwerk Humanisme_sport

Nederlandse Culturele Sportbond

Zingeving vinden door sport en bewegen.

De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) werkt vanuit humanistische waarden. De NCS draagt bij aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.| contact

> Terug naar overzicht Netwerk Humanisme