Netwerk Humanisme_levenseinde en uitvaart

Humanistische Uitvaartbegeleiding

Sprekers bij uitvaarten, inhoud geven van humanistische uitvaart

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding
Afscheid nemen van een dierbare kan je slechts eenmaal doen. De sprekers bij uitvaarten van de Humanistische Uitvaartbegeleiding zijn professionele vrijwilligers die, nadat zij de opleiding hebben gevolgd, u kunnen ondersteunen bij het inhoud geven van een humanistische uitvaart. contact

> Terug naar overzicht Netwerk Humanisme