Netwerk Humanisme_internationaal

Het Humanistisch Vredesberaad

Vraagstukken rondom oorlog en vrede

Het Humanistisch Vredesberaad informeert, stimuleert en organiseert discussies over vraagstukken rondom oorlog en vrede. De organisatie werkt vaak samen met andere vredesorganisaties bij acties, debatten en publicaties. contact

> Terug naar overzicht Netwerk Humanisme