Netwerk Humanisme_levensbeschouwing

Het Apostolisch Genootschap

religieus-humanistische zingeving en levenskunst, duurzaam leven

Het Apostolisch Genootschap (ApGen) is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. ApGen organiseert ontmoetingen voor zingeving en levenskunst. Het genootschap wil een concrete bijdrage leveren aan een menswaardiger samenleving, door mensen aan te moedigen duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie. | contact

> Terug naar overzicht Netwerk Humanisme