Netwerk Humanisme_levenseinde en uitvaart

De Einder

Steun bij een humaan levenseinde in eigen regie.

Stichting de Einder biedt steun bij een humaan levenseinde in eigen regie. Hun uitgangspunt is dat het recht op leven niet tevens een plicht tot leven impliceert. Ieder mens heeft het recht om – met respect voor eenzelfde recht van zijn medemens – zijn leven op zijn eigen manier invulling te geven en ook om de duur ervan te bepalen. contact

Denk je aan zelfmoord? Bel gratis 0800 – 0113 of chat op 113.nl

> Terug naar overzicht Netwerk Humanisme