Direct naar de inhoud
Word lid

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Wilt u het werk van het Humanistisch Verbond structureel steunen met een schenking? Dit kan met een periodieke overeenkomst. Dan betaalt de belasting een aanzienlijk deel van uw bijdrage terug.

Hoe helpt u ons met belastingvrij schenken?

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. Wij staan voor de vrijheid zelf te kunnen beslissen over je leven, liefde, denken en dood. We streven een samenleving na waarin mensen omzien naar elkaar en naar de omgeving.

Dat doen we door belangrijke thema’s te agenderen. We laten van ons horen als vrijheden in de knel komen. En we bieden inspiratie voor het leven. We organiseren cursussen, evenementen en lezingen, en onze humanistisch geestelijk verzorgers bieden begeleiding bij levensvragen.

Dit belangrijke werk is alleen mogelijk met steun van onze leden en donateurs. Het liefst voor een langere periode. Het humanisme vraagt om een duurzame, lange termijn visie.

Wat zijn de voordelen voor u?

Bereken uw belastingvoordeel

Wilt u weten hoeveel u belastingvrij kunt schenken? Bereken hier hoeveel u terug kunt krijgen

Wat zijn de voorwaarden van belastingvrij schenken?

Hoe maakt u dit in orde? U kunt kiezen uit twee manieren

Humanistisch Verbond t.a.v. de relatie-administratie.
Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam

U ontvangt het formulier ondertekend door het Humanistisch Verbond retour in de post.

Ja, ik wil schenken met belastingvoordeel

Veelgestelde vragen

 • Ik ben al donateur, tellen donaties die ik gedaan heb mee voor het belastingvoordeel?

  Als u een overeenkomst invult en tekent dat zetten we vanaf het moment van ondertekenen uw donatie om naar een periodieke schenking. Donaties vóór het moment van tekenen tellen niet mee voor de periodieke schenking. De overeenkomst telt alleen voor toekomstige giften.

   

 • Is een handtekening van mijn partner nodig?

  Bij een periodieke schenking is het wettelijk verplicht dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst mee ondertekent.

   

 • Voor hoe lang kan ik de overeenkomst aan gaan?

  Bij het invullen van de overeenkomst bepaalt u de looptijd. Deze is minimaal vijf jaar maar langer of voor onbepaalde tijd kan ook. Dit leggen we vast in de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst kunt u weer een nieuwe aangaan.

 • Wat als ik de overeenkomst tussentijds beëindig?

  Als u tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet u dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van uw schenking. Bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid of bij het vervallen van de ANBI-status van het Humanistisch Verbond, kan de overeenkomst eerder beëindigd worden.

 • Wat gebeurt er wanneer ik overlijd

  Bij overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.

 • Hoe kan ik de overeenkomst stopzetten?

  U kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Bij tussentijds stoppen vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belasting. Ook van eerdere jaren waarin u wel doneerde.

   

 • Wat moet ik opgeven bij mijn belastingaangifte?

  Als we uw periodieke overeenkomst bevestigen staat daar een transactienummer op. Dit unieke nummer geeft u door aan de Belastingdienst.

 • Wat is het RSIN nummer van het Humanistisch Verbond?

  Het Humanistisch Verbond is bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 00288 1093 Het RSIN-nummer wordt ook wel fiscaal nummer genoemd.

 • Mag ik ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken?

  Dat mag, maar let op: u heeft daarmee nog geen overeenkomst. Als u de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, ontvangt u van ons een ondertekend exemplaar retour.

 • Kan ik in de loop van het jaar beginnen met een periodieke schenking?

  Dat kan. De belastingdienst hanteert als regel dat u 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag moet schenken. In het onderstaande voorbeeld kunt u zien of dit past bij uw wensen:

  Stel u start een periodieke schenking van 300,- per jaar per 1 oktober van dit jaar. U kiest voor een automatische incasso van € 25,- per maand. Deze incasso start in oktober, maar er vindt in oktober ook een eenmalige incasso van € 225,- plaats (voor de eerste 9 maanden van dat jaar) zodat u in dit jaar in totaal € 300,- schenkt.

  De voorwaarde om het volledige jaarbedrag in het eerste jaar te voldoen geldt overigens ook als u niet voor een automatische incasso kiest maar het bedrag zelf overmaakt. Als dit niet overeenkomt met uw wensen dan kunt u er uiteraard voor kiezen om uw schenking in te laten gaan op 1 januari van het eerstvolgende jaar, dan heeft u niet te maken met ‘inhalen’ van een deel van het jaar.

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.