Op de winactie voor de mensenrechten-koffer zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond.

Ambonplein 73 Postbus 75490
1094 PW Amsterdam 1070 AL Amsterdam
www.humanistischverbond.nl | [email protected]

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:
Organisator: Humanistisch Verbond
Actiesite: https://www.humanistischverbond.nl/doe-mee-met-de-winactie/
Deelnemer: een natuurlijk persoon

DOEL VAN DEZE ACTIE

Het Humanistisch Verbod verloot een unieke rolkoffer met daarop artikel 1 van de UVRM. De rolkoffer wordt verloot onder mensen die een mensenrechtenhoesje bestellen via het bestelformulier op de website van het Humanistisch Verbond. De winnaar van de actie wordt telefonisch op de hoogte gesteld.

De actie loopt tot 1 september 2019.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Voor deelname aan de actie vraagt het Humanistisch Verbond om een naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de administratie van het Humanistisch Verbond. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

Op deze actie is het privacy statement van het Humanistisch Verbond van toepassing. Door het aanvinken van de opt-in voor de HV-nieuwsbrief op de actiesite geeft de deelnemer het Humanistisch Verbond toestemming om hem of haar via e-mail te informeren over acties en campagnes van het Humanistisch Verbond en om de deelnemer te vragen om lid te worden.

De nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond wordt gemiddeld eens per 2 weken verzonden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

Bellen doet het Humanistisch Verbond alleen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan het Humanistisch Verbond. Deelnemers worden geïnformeerd over deze en andere acties van het Humanistisch Verbond en gevraagd om lid te worden. Het Humanistisch Verbond is een onafhankelijke organisatie. Zonder bijdragen kunnen we acties zoals deze niet opzetten. Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze ledenadministratie 020-5219000.

TOT SLOT NOG DIT

Heb je vragen of andere opmerkingen over deze actie neem dan met ons contact op via [email protected] of via telefoonnummer 020-5219000.

Humanistisch Verbond, juni 2019