Humanistische waarden lijken in goede handen bij D66, GroenLinks en de PvdA. Maar kleinere partijen zijn misschien wel minstens even humanistisch. Cultuuragoog Pascal Obma (30 jaar) is lid geworden van de Piratenpartij vanwege het streven naar democratie 3.0.

De Piratenpartij constateert een toenemende kloof tussen burgers en de overheid. Een transparante overheid, privacybescherming, hervorming van het auteursrecht en vormen van directe democratie via internet moet die kloof dichten. Democratie 3.0 noemt de partij het.

Obma:”De partij legt standpunten en beleid niet van bovenaf op, maar werkt met liquid feedback. Dat is een systeem van directe democratie via internet waarbij de leden van de partij zelf door debat de inhoud bepalen”, vertelt Obma. 
Deze vorm van besluitvorming past volgens hem veel meer in deze tijd, omdat burgers, en vooral jongeren, hoger opgeleid en mondiger zijn.

Niet alleen leden van een politieke partij, maar ook burgers zouden meer de kans moeten krijgen om via internet mee te denken, te praten en mee te beslissen.
Obma vindt het bijna ‘neerbuigend’ zoals politici denken. Want waarom zouden burgers niet beter kunnen beslissen dan beroepspolitici? Een verpleegkundige bijvoorbeeld kan beter vertellen waar goede zorg om draait dan een politicus, die eens in de vier jaar zijn mandaat krijgt van de kiezer.“

Systeem heeft zijn langste tijd gehad

Obma is het eens met Maurice de Hond die vindt dat de parlementaire democratie, gefundeerd op de ideeën van Thorbecke uit 1848, uit de tijd is. “Het punt is dat we hier nog even aan moeten wennen aan nieuwe vormen van besturen, net als de mensen in 1848. Maar dat het systeem zijn langste tijd gehad heeft, is duidelijk.”

Obma vindt het een gemiste kans dat de Humanistische Alliantie en het Humanistisch Verbond de Piratenpartij niet ‘scoren’ op de humanistische politiek meetlat die eind augustus online komt. De partij zou dan als behoorlijk humanistisch naar voren komen. Want zaken als transparantie van de overheid, burgerrechten, democratisch burgerschap worden door humanisten gekoesterd.

Esther Wit, programma-medewerker van het Humanistisch Verbond maakt samen met André Hielkema de politieke meetlat. “Het is altijd goed als mensen elkaar informeren over nieuwe partijen, met name partijen die een beetje buiten de gebaande paden denken, stimuleren ons opnieuw naar vraagstukken te kijken. In de meetlat kiezen we – net als vrijwel alle barometers, meetlatten – echter de grotere partijen. Partijen die de meeste politieke invloed hebben en inmiddels een zekere stabiliteit hebben opgebouwd. We kijken liever zorgvuldiger naar de grotere partijen, dan ook alle kleinere mee te nemen. Wel hebben we ervoor gekozen om dit jaar de Partij voor de Dieren toe te voegen. “

De Piratenpartij heeft dit jaar een goede kans een zetel te halen. Er zijn overigens nog meer partijen die humanistisch zijn. Sommige religieuze humanisten voelen ze zich misschien thuis bij Partij voor Mens en Spirit. Individuele vrijheid is heel belangrijk bij de Libertarische Partij biedt. De Atheïstisch Seculiere Partij(ASP), die scheiding van kerk en staat voorstaat, doet niet mee aan de verkiezingen. 

Meer informatie

  • Verschillende privacy-organisaties hebben een privacy-barometer gemaakt. Daarop kunt u zien hoe de Piratenpartij scoort als het om privacy gaat.