Direct naar de inhoud
Word lid

Onze successen

Het Humanistisch Verbond is opgericht in 1946. Sinds de oprichting hebben we veel gedaan om Nederland vrijer en humaner te maken. Vanuit deze missie is een krachtige en unieke beweging ontstaan, die ook internationaal actief is. Lees hier wat we bereikt hebben.

Het Humanistisch Verbond. Sinds 1946.

Het Humanistisch Verbond is van oudsher een veilige haven voor andersdenkenden, geloofsverlaters, minderheden en mensen die niet in het standaardplaatje passen. Ook strijdt het Verbond van oudsher voor persoonlijke vrijheden. De mens is vrij om te denken. Daar begon het mee: Erasmus. Door de nadruk te leggen op de vrije wil van het individu werd de bodem gelegd voor democratie. Dit is wat wij tot nu toe hebben bereikt.

Vrij om humanist te zijn
Nog niet zo lang geleden werd je als niet-gelovige achtergesteld en gediscrimineerd. Dankzij onze lobby is de Grondwet in 1983 aangepast. Vrijheid van godsdienst en vrijheid van levensovertuiging zijn sindsdien aan elkaar gelijkgesteld.

Vrij om niet te geloven
Veel mensen zijn niet veilig in hun land van herkomst omdat ze niet geloven. Deze vrijdenkers op de vlucht bieden wij ondersteuning met ons platform Gevluchte Vrijdenkers. Daarnaast zetten we druk op het COA om vrijheid van religie en levensbeschouwing, dus ook het recht om niet te geloven, aandacht te geven in de asielprocedure en in asielzoekerscentra.

Vrij om over je eigen dood te beslissen
Het Humanistisch Verbond stond in de jaren negentig aan de wieg van de grote doorbraak van de euthanasiewet. In 2019 voerden we samen met journalist/doodkenner Henk Blanken actie voor uitbreiding van de euthanasiewet, specifiek rondom dementie. In 2021 is een nieuwe richtlijn euthanasie bij dementie opgesteld door de KNMG.

Vrij om over je eigen buik te beslissen
In 2022 hebben we Ava opgericht, de allereerste belangenorganisatie rondom abortus en anticonceptie. Samen met BNNVARA zijn we in het zelfde jaar een succesvol burgerinitiatief gestart om abortus uit het wetboek van Strafrecht te halen. Negen van de 14 abortusklinieken hebben dankzij onze inzet een bufferzone ingesteld om bezoekers te beschermen tegen intimiderende anti-abortusdemonstranten. We maken deel uit van een coalitie die wil dat de abortuspil via de huisarts beschikbaar is. In december 2022 is dit initiatief door de Eerste Kamer aangenomen.

Professionele humanistische hulp bij levensvragen
Voor hulp bij levensvragen kun je terecht bij geestelijk verzorgers. Van oudsher was dat een dominee, priester, imam of rabbijn. Dankzij onze inzet zijn er sinds de jaren zestig ook humanistisch geestelijk verzorgers. Ze werken in de zorg, gevangenis en in het leger. Tegenwoordig zijn ze op steeds meer plekken actief, zoals bij de politie, op de werkvloer, universiteit en in het Gronings aardbevingsgebied. Daar heeft het Humanistisch Verbond toe bijgedragen.

Sluit je aan bij het Humanistisch Verbond!

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. Dankzij onze leden is dit werk mogelijk. Sluit jij je aan?

Vrij om jezelf te zijn
We spreken ons uit voor de Transgenderwet en pleiten voor wettelijke erkenning van meerouderschap. In 2023 is Artikel 1 uitgebreid met het expliciete verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap. Daar hebben we jarenlang voor gepleit. Ook maken we ons sterk voor de rechten van alleenstaanden.

Vrij om lief te hebben wie je wilt
In de jaren zeventig en tachtig was het Humanistisch Verbond een van de weinige plekken waar lhbti’ers openlijk en zonder consequenties konden praten over wie ze zijn. Die veilige haven zijn we nog altijd, en wanneer nodig spreken we ons uit voor gelijke rechten en behandeling van lhbtiq+.

Humanistische organisatiekracht

Van televisieomroep tot aan een universiteit – sinds de oprichting zijn vanuit het Humanistisch Verbond talloze nieuwe stichtingen en organisaties opgericht. De bekendste op een rijtje.

Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt?

Het Humanistisch Verbond heeft een prachtig jaar achter de rug. Een jaar vol acties, inspiratie en evenementen voor een menselijker samenleving. Wat hebben we in 2022 allemaal voor elkaar gekregen? Je leest het hier. 

Dit kun jij doen

Het Humanistisch Verbond zet maatschappelijke thema’s op de (politieke) agenda, wil mensen inspireren en komt in actie wanneer dat nodig is.

Blijf op de hoogte
Kom naar onze activiteiten
Word lid
Zet je in als vrijwilliger
Doen een donatie
Laat na

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.