Vandaag is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd door VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Het Humanistisch Verbond wil een aantal niet-economische thema’s uit de ijskast houden.

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord worden bij ‘voltooid leven’ opnieuw onderzoeken en maatschappelijk debat aangekondigd. Bij de aanpassing van het familierecht voor ‘meervoudig ouderschap’ is het regeerakkoord uiterst vrijblijvend, en wordt de beslissing vooruit geschoven. Ook bij abortus is onduidelijk welke keuze dit kabinet maakt.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond: "De woorden in het regeerakkoord stellen ons verre van gerust. Nieuw onderzoek, mag geen dekmantel zijn voor uitstel, of zelfs afstel. Onderwerpen rond leven, liefde en dood mogen niet in de ijskast terecht komen."

Identiteit en asielbeleid

Ook over het thema ‘Nederlandse identiteit’ mag stilstand niet de oplossing zijn. Het is mooi dat het regeerakkoord pleit dat schoolkinderen over ons verleden leren in het Rijksmuseum. Maar het is minstens zo belangrijk dat ze ook meer leren over de huidige samenleving, over het cultuurgoed van de internationale mensenrechten, over nieuwe kunst- en cultuurvormen, en kunnen opgroeien tot kritische, creatieve burgers.

Het Humanistisch Verbond is kritisch over de omgang met minderjarige asielzoekers. Het niet uitbreiden van het Kinderpardon is een gemiste kans in medemenselijkheid. In het asiel- en buitenlands beleid worden bovendien wel christenen en lgtb-rechten genoemd, maar ontbreekt aandacht voor de rechten steeds grotere groep ongelovigen in de wereld.

Zorg

Het Humanistisch Verbond is positief-kritisch over de grotere investeringen in de ouderenzorg. Dat geld zal anders moeten besteed worden dan langs de lijnen uit het verleden. Er moet meer worden besteed aan ruimte voor persoonlijke aandacht in verzorgingshuizen, maar ook aan de vele ouderen die buiten de verzorgingshuizen wonen. Samen met onder meer Humanitas, de Universiteit voor Humanistiek en de humanistisch geestelijk begeleiders in de ouderenzorg, pleitte het Humanistisch Verbond al voor meer investeringen in geestelijke zorg, meer tijd voor dagbesteding, maar ook meer zorg voor zelfstandig-wonende ouderen in de wijk.

Deel en like op social media

Twitter: @humanverbond
Vandaag nog de hele dag te horen op @NPORadio1 Onze spot please RT!

Hier onze paginagrote oproep in de Volkskrant. Zet thema's rond (samen)leven, liefde en dood niet in de ijskast http://www.humanisme.nu
Facebook: https://www.facebook.com/HumanistischVerbond/

Zet belangrijke thema's als Voltooid leven en alternatieve gezinsvormen niet in de ijskast!
Vandaag staat onze paginagrote oproep in een aantal landelijke dagbladen. Steun ons, word lid: www.humanisme.nu en deel dit bericht met je vrienden!

Breng ons verhaal naar Den Haag
Het debat over belangrijke onderwerpen mag niet bevriezen. Wat moet er volgens u uit de ijskast blijven? Waar loopt u warm voor? Kom in actie en breng jouw boodschap naar Den Haag.