Aanleiding is de prachtige video van Carlijn Kingma “Het watermerk van ons geld”  werd gemaakt in samenwerking met Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen van Follow The Money. Aan de hand van een getekende kaart krijgt u een eerste uitleg over de geldstromen in onze maatschappij. In de komende maanden zullen er nog drie expedities door de kaart volgen, met daarin antwoorden op vragen als ‘wat zijn schaduwbanken’ en ‘wat gebeurt er met ons pensioengeld’.

Deze video van ruim 20 minuten is uitermate knap en kunstzinnig gemaakt, van harte aanbevolen dus. Omdat er in die video zo veel gebeurt is het soms moeilijk is om tegelijkertijd te kijken en te luisteren. U kunt hier de gesproken tekst nalezen en eventueel printen.

Uit de video blijkt dat het huidige geldstelsel allesbehalve rechtvaardig is en dat systeem aan verandering toe is. Maar hoewel een groot deel van ons leven bepaald wordt door geld, snapt bijna   niemand hoe het werkt.  Er zijn op dit moment meerdere platforms die nadenken over herziening van ons geldstelsel. Als humanisten zouden we over dit onderwerp ook eens van gedachten kunnen wisselen.

Heeft u interesse?

We stellen voor om digitale bijeenkomsten te organiseren via Zoom. Dat heeft o.a. als voordeel dat deelnemers uit de hele provincie aan kunnen sluiten zonder dat er kilometers gemaakt worden.

Tijdens de bijeenkomst gaan we de video in delen bekijken en na elk onderwerp onderbreken we de video even om het onderwerp te bespreken met elkaar.

Bij voldoende belangstelling zal de eerste video begin januari besproken worden. De datum zal worden vastgesteld in overleg met de deelnemers.

Ondanks het feit dat we geen deskundigheid hebben over dit onderwerp, zijn we er van overtuigd dat na het bestuderen van de video’s en literatuur de kennis over geld zal toenemen. En misschien zijn er deelnemers met meer kennis die zich aansluiten bij de gespreksgroep.

Aanmelden: vóór 31 december bij Jan Kolkman

Bij voldoende belangstelling zal de eerste video begin januari besproken worden.

Na aanmelding bepalen wij samen met u de datum voor de eerste bijeenkomst en de werkwijze van de gespreksgroep.