Siriz krijgt toch subsidie voor hun keuzehulp rondom abortus. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekendgemaakt. Een onverwachte en ongewenste keuze, vinden wij. 

Abortuskeuzehulp moet neutraal en onafhankelijk zijn. Die garantie is bij de christelijke organisatie Siriz, verbonden aan anti-abortusvereniging Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) niet te waarborgen. Daarom eisen het Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichmann dat eerst bewijs van onafhankelijkheid moet worden geleverd voordat het ministerie van VWS nieuw geld toezegt.  

Eis tot uitstel van subsidie

Staatssecretaris Blokhuis van VWS belooft namens Siriz aan de Kamer een grotere onafhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van VBOK. Maar er worden geen garanties of waarborgen gegeven dat de keuzehulp van Siriz niet sturend is, of dat de band met VBOK daadwerkelijk wordt verbroken.  

Een subsidieverstrekking is daarom prematuur en ongewenst. Het Humanistisch Verbond en Bureau Clara Wichmann eisen uitstel tot de beloftes door Siriz gerealiseerd zijn. Tevens bereiden wij ons voor op juridisch stappen indien wel tot subsidieverstrekking wordt overgegaan. 

Vrij om over je eigen buik te beslissen

Stop intimidatie bij abortusklinieken

Zeg ja tegen bufferzones

In augustus 2018 stelde het Humanistisch Verbond de keuzehulpverlening van Siriz voor het eerst aan de kaak. De informatie en hulpverlening door Siriz wordt teveel gestuurd door anti-abortus uitgangspunten. Later stelde wij ook de rol van Siriz bij de Mars voor het Leven ter discussie. Mede onder druk van de Kamer heeft Siriz haar presentatie aangepast

Meer weten over onze acties voor onafhankelijke keuzehulp en een open debat rondom abortus? humanistischverbond.nl/abortus

Waarom maken wij ons druk over het abortusklimaat in Nederland?

In Nederland is toch alles rond abortus goed geregeld? Wat betreft wetgeving zeker, maar ook hier proberen conservatieve krachten de abortuspraktijk in een negatief daglicht te plaatsen. Zij zijn volledig gericht op het terugdraaien van verworven vrijheden en rechten. Lees in ons abortusdossier wat we doen om de vrije keuze te beschermen.

Christa Compas

Christa Compas

Directeur Humanistisch Verbond

Profiel-pagina