Vaak zeggen ongelovige ouders dat ze ‘niks’ zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de waarden die zij hun kinderen willen meegeven? En verschillen die van wat kinderen van religieuze ouders meekrijgen van huis uit? Deze vragen vormden de basis van een enquête die onder 1500 ouders met kinderen op de kinderopvangverblijven van Humankind werd gehouden. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek op initiatief van het Humanistisch Verbond.

Samen oplossen

In de opvoeding van onze kinderen polderen we graag. We zijn van het overleg en lossen problemen bij voorkeur samen op. Geen autoritaire opvoeding, maar het kind zelf laten meedenken. Van hard straffen houden we niet. Ook als het gaat om waarden zijn er vooral overeenkomsten tussen groepen. Genieten van het leven, eerlijkheid en vrijheid worden genoemd als de belangrijkste waarden om mee te geven aan je kind. Zelfingenomenheid is de minst populaire waarde. Als ze één waarden mogen kiezen die ze het meest belangrijk vinden, dan kiezen de meeste ouders voor genieten van het leven.

welke waarde meest belangrijk

Levensbeschouwelijke verschillen

Ongelovige ouders vinden autonomie een belangrijkere waarde dan religieuze ouders. Religieuze ouders hechten meer aan conformisme, traditie en zekerheid. Ook zijn er verschillen in opvoedstijlen. Katholieke ouders hechten meer aan discipline en het monitoren van hun kinderen dan andere typen ouders. Ook geven zij vaker geld of een cadeautje als beloning voor goed gedrag.

infographic_4
Infographic: Studio Boot

Wat zou jij doen?

Je kunt concluderen dat er eerder sprake is van algemeen gedragen waarden en een specifiek Nederlandse opvoedstijl dan van een religieuze of niet-religieuze opvoeding. In de praktijk kunnen die verschillen natuurlijk wel ontstaan. Bijvoorbeeld als ‘goed zijn voor een ander’ botst met het streven naar autonomie. Sluiten gelovige ouders dan andere compromissen dan ongelovige ouders? De Universiteit voor Humanistiek zal in meer kwalitatief vervolgonderzoek naar dit soort vragen gaan kijken.
Het complete onderzoeksrapport vindt je hier.

WZJD_c_fotograaf-Pierre-Rezus_5
Fotograaf: Pierre Rezus

De onderzoeksresultaten worden ook gebruikt in de ‘Wat zou jij doen?-bijeenkomsten’ gebaseerd op het gelijknamige programma van Human.  Het Humanistisch Verbond organiseert de komende maanden samen met Humankind een tour met en voor ouders, filosofen, pedagogen en kinderen in het land. Wil je deelnemen aan de ‘Wat zou jij doen? on tour’? Kijk hier of we ook bij jou in de buurt komen.

Opvoednieuwsbrief De Kinderwijzer

De humanistische nieuwsbrief voor ouders, opvoeders en onderwijzers. Ontvang maandelijks De Kinderwijzer!

mark bijlmer klein voor site hv

Mark Bos

was Programmamanager onderwijs

Profiel-pagina