Vrijheid of een hardere hand, minder eisen of juist alles eruit halen wat erin zit, opvoeden tot assertieve zelfbewuste succesnummers of eerder tot sociale, verantwoordelijke, duurzame burgers. Opvoeddilemma’s zijn persoonlijke en maatschappelijke,dilemma’s ; ze weerspiegelen veranderende waarden, onduidelijkheid over opvoeddoelen, of dilemma’s over waar we heen willen met onszelf, onze kinderen en onze samenleving.
Actuele trends

De samenleving is complex en oude gezagsverhoudingen zijn nagenoeg verdwenen. Een trend is dat opvoeders meer grenzen moeten stellen. Er verschijnen geregeld boeken over gezag (Verhaeghe) en discipline (Huijer). Een andere trend is de noodzaak tot brede vorming: School moet geen leerfabriek zijn. We hebben onderwijzers ook nodig om kinderen persoonlijk te vormen en ze te leren verantwoordelijke burgers te worden(onderwijs 2032).

Mandela is mijn held. Geen enkel volk is superieur boven een ander. Dat moeten we blijven zeggen want er zijn nog genoeg racisten, ook in Nederland

Nathalie 5 VWO na een gastles humanismeTweet dit