De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVV) biedt de voorzitter van de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie vandaag een petitie aan. Het doel: het belang van het burgerinitiatief ‘Voltooid leven’ duidelijk maken. Bijna 117.000 burgers ondersteunden het initiatief voor legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid vinden.

directeur NVVE Petra de JongDe voorzitter van de commissie krijgt een boek met meer dan duizend brieven die burgers op de website www.geachtekamerleden.nl  plaatsten.
Zij roepen op de problematiek van het zelfgewilde levenseinde bij een voltooid leven serieus te nemen. En vertellen niet alleen hun persoonlijke en vaak zeer aangrijpende verhalen, maar geven ook hun mening over de reikwijdte van de wet, het gebrek aan hulp en  de afhankelijkheid van de arts. Maar zij dragen ook oplossingen aan. Eén van de briefschrijvers zal haar verhaal over haar oma zelf voorlezen. Petra de Jong, directeur NVVE overhandigt de petitie en Yvonne van Baarle is namens de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’ aanwezig.

Een goed leven en een goede dood

Het Humanistisch Verbond steunde dit burgerinitiatief vanaf het begin in 2010 en liet filmpjes produceren waarin verschillende bekende Nederlanders van ‘Uit Vrije Wil’, zoals Paul van Vliet en Hedy d’Ancona, vertellen waarom ze meededen. (zie rechts)

Op 18 mei hield de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie een rondetafelgesprek over het burgerinitiatief ‘Voltooid Leven’ van ‘Uit Vrije Wil.’ 
Directeur van het Humanistisch Verbond Ineke de Vries was daar ook aanwezig en lichtte onze steun aan het initiatief als volgt toe.

“Humanisten houden van een goed leven en een goede dood. We hechten aan zelfbeschikking. Of het leven nog zinvol is, is een persoonlijke afweging. In eerste én laatste instantie beslissen mensen dat zelf. De doodswens van ouderen die hun leven als voltooid zien moeten we serieus nemen en respecteren.” Lees verder

Bron: Persbericht NVVE

Meer informatie

  • Zie de website van de NVVE