Vanaf begin juli 2023 is gekozen voor een nieuw bestuurscultuur. Voor de vorm is er wel een verdeling in secretaris, penningmeester en voorzitter, maar zelf zien we ons meer als een bestuurlijk collectief. Een samenwerkingsverband van, tot nu toe, minimaal 8 actieve mensen, die er zijn voor 320 leden in de regio Zuid-Limburg en voor niet-leden uit de regio. De namen van deze mensen zijn: Toni Kraaijeveld (penningmeester), Geja van Prooijen (secretaris), Theo Borst (voorzitter), Hans Pannemans (organisator wandelingen), Fons Apers (organisator Humanistisch Café), Elske Mooij (organisator leesclub HV Zuid-Limburg), Valence Sonnen (organiseert en initieert een gesprekgroep in Maastricht), Koen Michels (filmclub “ad-hoc” Maastricht).

Vanaf september zijn de verslagen van de diverse vergaderingen openbaar en worden samen met de nieuwsbrief naar alle leden en geïnteresseerden gestuurd. Natuurlijk is alles maandelijks na te lezen op onze regio website Zuid-Limburg van het Humanistisch Verbond. Elke 1e woensdag van de maand *),  vergaderen wij om te evalueren en doelen te benoemen of bij te stellen. De agenda van iedere komende vergadering zal samen met de nieuwsbrief verstuurd worden. De vergaderingen zijn openbaar. Wanneer je erbij wilt zijn is het belangrijk om dit bijtijds via ons e-mailadres ([email protected]) kenbaar te maken. Wij kunnen dan zeggen waar de vergadering gehouden zal worden. *) September 2023 wijken we hiervan af, dan vergaderen we op woensdag de 13e.

Valence Sonnen zoekt naar een vorm om meer zinvolle gesprekken met elkaar te hebben. Bijvoorbeeld door elke maand een item, uit het boek “Voor elke dag een filosofische vraag” van Stine Jensen te behandelen. Haar ideeën zijn:

  • Het liefst met anderen uit Maastricht en omgeving, zodat de afstanden naar de adressen waar het gesprek plaatsvindt per fiets, te voet of OV gaat. (dus geen auto nodig)
  • Bijeenkomsten één keer per maand van ongeveer anderhalf uur.
  • De gesprekken vinden ’s middags plaats tussen 14u en 16u.
  • De plek waar bijeen gekomen wordt is steeds bij een ander groepslid thuis.
  • De groep bestaat uit 6 tot maximaal 8 deelnemers.
  • De eerst bijeenkomst zal in september zijn.
  • In onderling overleg wordt bepaald op welke dag en waar de bijeenkomst zal zijn.

Geïnteresseerd? Valence Sonnen is te bereiken op haar e-mailadres [email protected] .

We doen dit jaar ook mee aan een informatiemarkt, georganiseerd door Heerlen Mondiaal, met als thema de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG’s, die op 23 september in Heerlen wordt gehouden. (SDG staat voor Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 doelen welke door alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties in 2015 zijn aangenomen. De kern hiervan is om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken. Zie voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling . Er zijn 5 à 10 stands. Wij staan samen in een kraam met Amnesty Parkstad.

Het Humanistisch Café in Heerlen wordt, zoals al eerder aangegeven, georganiseerd door Fons Apers. Zijn er thema’s die de moeite waard zijn om tijdens een praatcafé verder uit te diepen laat het ons dan weten op: [email protected].

De eerste 2 thema’s zijn al bekend. De 4e woensdag in September (27-9-2023) staat “Apocalypsofie”, naar aanleiding van het boek van Lisa Doeland, op de agenda. Het sluit goed aan bij de dan al gehouden SDG markt van zaterdag 23 september.

Op de 3de woensdag in oktober (18-10-2023) is het avondthema “woongroepen voor 50+”. Chantal Saes zal deze avond inleiden.

De organisator van het humanistisch café zal  ruim van te voren meer over het betreffende onderwerp vertellen.

 

Tot de volgende nieuwsbrief,

De actieve leden van het Humanistisch Verbond Zuid-Limburg

 

Wil jij ook actief lid worden? Laat het ons dan weten via onze e-mailadres: [email protected]